« Psal 69:3 Księga Psalmów 69:4 Psal 69:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:5) Rozmnożyli sie są nad włosy głowy mojej, jiż mnie nienawidzieli za dar. (68:6) Postrobieni są, jiż gonili są mnie, nieprzyjaciele moji po krzywdzie; jegoż jeśm nie brał, to jeśm zapłacał.
2.PS.PUŁAWSKI(68:5) Rozmnożyli sie nad włosy głowy mojej, co mie nienawidzieli za dar. (68:6) Posileni są, jiż mie prześladowali, nieprzyjaciele moji po krzywdzie; jegoż jeśm nie brał, tedy jeśm zapłacił.
3.WUJEK.1923(69:5) Rozmnożyli się nad włosy głowy mojéj, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny: zmocnili się, którzy mię niesprawiedliwie prześladowali, nieprzyjaciele moi: czegom nie wydarł, tedym płacił.
4.GDAŃSKA.1881(69:5) Więcej jest tych, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny, niż włosów na głowie mojej; zmocnili się ci, którzy mię wygubić usiłują, a są nieprzyjaciółmi mymi niesłusznie; czegom nie wydarł, musiałem nagradzać.
5.GDAŃSKA.2017Więcej niż włosów na mojej głowie jest tych, którzy mnie nienawidzą bez powodu; ci, którzy niesłusznie moimi wrogami i chcą mnie zniszczyć, wzmocnili się; musiałem zapłacić za to, czego nie zabrałem.
6.PS.BYCZ.1854(69:5) Więcéj, niż-włosów głowy-méj, nienawidzących-mię darmo; liczni są, chcący-zgubić-mię, nieprzyjaciele-moi, niesłusznie; czegom nie porwał, jednak zwrócić-muszę.
7.GÖTZE.1937(69:5) Nienawidzących mnie bez przyczyny jest więcej niż włosów na głowie mojej; liczni są, którzy mnie chcą wytracić, którzy bez powodu mnie napastują. Czego nie zrabowałem, mam wtedy zwrócić.
8.CYLKOW(69:5) Liczniejsi niż włosy głowy mojéj są nienawidzący mnie daremnie, wzmogli się ciemięzcy moi, wrogi moje bez powodu; czegom nie zagrabił nigdy, mam zwrócić.
9.KRUSZYŃSKI(69:5) Zwiększyli się ponad liczbę włosów głowy mojej, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Zmocnili się, którzy mnie chcą stracić, są nieprzyjaciółmi mymi niesłusznie: czegom nie zabrał, musiałem oddawać.
10.ASZKENAZY (69:5) Więcej jest niźli włosów na mej głowie tych. co mnie darmo nienawidzą, urośli w moc moi niszczyciele, wrogowie moi - to kłamstwo, czegom gwałtem nie brał, naówczas zwrócę dobrowolnie.
11.SZERUDA(69:5) Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem?
12.TYSIĄCL.WYD1(68:5) Od włosów mej głowy liczniejsi nienawidzący mnie bez powodu; mocniejsi niż moje kości ci, co mnie niesłusznie zwalczają: Czyż to, czegom nie porwał, mam oddać?
13.TYSIĄCL.WYD5(69:5) Liczniejsi są od włosów na mej głowie nienawidzący mnie bez powodu; silni są moi wrogowie, nieprzyjaciele zakłamani; czyż mam oddać to, czego nie porwałem?
14.BRYTYJKA(69:5) Więcej niż włosów na głowie mojejJest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, Silniejsi niż kości moje są ci, Którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem?
15.POZNAŃSKA(69:5) Więcej niż włosów na mej głowie jest tych, którzy nienawidzą mnie bez powodu, mocniejsi niż kości moje są ci, którzy niesłusznie stali się mymi wrogami. Mam oddać, czegom nie zrabował.
16.WARSZ.PRASKA(69:5) Liczniejsi są od włosów na mej głowie nienawidzący mnie bez powodu. Nieprzeliczone są tłumy moich przeciwników i śmiertelnych wrogów. Muszę oddawać im to, czego nigdy nie wziąłem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:5) Liczniejsi niż włosy mojej głowy są ci, co mnie bez przyczyny nienawidzą, wzmogli się moi ciemięzcy, moi wrogowie bez powodu; mam zwrócić to, czego nigdy nie zagrabiłem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:5) Więcej niż włosów na mej głowie Jest tych, którzy mnie bezpodstawnie nienawidzą. Moi zakłamani wrogowie są ode mnie silniejsi i dążą do mej zguby! Czy mam zwrócić to, czego nie zagrabiłem?
19.TOR.PRZ.Ci, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny są liczniejsi niż włosy na mojej głowie; są potężni ci, którzy mnie niszczą – moi wrogowie oddani kłamstwu; muszę zwrócić to, czego nie zrabowałem.