« Psal 69:5 Księga Psalmów 69:6 Psal 69:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:8) Nie zapalajcie sie na mię, jiż czakają ciebie, Gospodnie, Gospodnie czci. (68:10) Nie osromoceni bądźcie nade mną, jiż szukają ciebie, Boże Israhel.
2.PS.PUŁAWSKI(68:8) Nie zapalajcie sie na mie, jiż czakają ciebie, Gospodnie, Gospodnie mocy. (68:9) Nie osromoceni bądźcie nade mną, jiż szukają ciebie, Boże Israhel.
3.WUJEK.1923(69:7) Niech nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy cię oczekiwają, Panie, Panie zastępów: niech nie będą pohańbieni dla mnie, którzy cię szukają, Boże Izraelski.
4.GDAŃSKA.1881(69:7) Niechajże nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy na cię oczekują, Panie, Panie zastępów! niech nie przychodzą dla mnie do hańby ci, którzy cię szukają, o Boże Izraelski!
5.GDAŃSKA.2017Niech nie zaznają wstydu z mego powodu ci, którzy ciebie oczekują, Panie BOŻE zastępów, niech nie rumienią się z mego powodu ci, którzy ciebie szukają, Boże Izraela.
6.PS.BYCZ.1854(69:7) Niech nie będą-zawstydzeni za-mnie, oczekiwający-Cię, o-Panie, Panie zastępów! niech-nie będą-zhańbieni za-mnie, szukający-Cię, o-Boże Izraela!
7.GÖTZE.1937(69:7) Niech nie będą zawstydzeni przeze mnie, którzy ufnie Ciebie oczekują, Panie, Panie zastępów! Niech nie będą pohańbieni przeze mnie, którzy szukają Ciebie, Boże Izraela!
8.CYLKOW(69:7) Niechaj nie powstydzą się przezemnie ufający Ci Panie, Boże zastępów; niech nie zarumienią się przezemnie szukający Cię, Panie Izraela.
9.KRUSZYŃSKI(69:7) Niechaj nie będą zawstydzeni przezemnie, którzy Cię oczekują; Panie, Panie zastępów! Niechaj nie ponoszą przezemnie hańby ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela!
10.ASZKENAZY (69:7) Obyż nie byli we mnie zawstydzeni ci, którzy Ciebie się spodziewają, Panie mój Jehowo, Boże zastępów, oby we mnie nie okryli się hańbą, którzy Ciebie pożądają, Boże Izraela!
11.SZERUDA(69:7) Niech nie doznają zawodu przeze mnie ci, którzy Cię oczekują, Wszechmocny, Panie Zastępów! Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:7) Niech przeze mnie wstyd nie okrywa tych, którzy Tobie ufają, Panie, Panie Zastępów. Niech z mego powodu się nie rumienią, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:7) Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co Tobie ufają, Panie, Boże Zastępów. Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela!
14.BRYTYJKA(69:7) Niech się nie zawiodą z mego powoduCi, którzy cię oczekują, Boże, Panie Zastępów! Niech przeze mnie nie okryją się hańbą Ci, którzy cię szukają, Boże Izraela!
15.POZNAŃSKA(69:7) Niech z powodu mnie nie doznają zawodu ci, którzy w Tobie nadzieję pokładają, Panie, Jahwe Zastępów; niechaj się nie rumienią z powodu mnie ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela!
16.WARSZ.PRASKA(69:7) Ktokolwiek Ci ufa, Panie, Władco Zastępów, nie może być z mego powodu pohańbiony. Kto szuka Ciebie, Boże Izraela, nie może być poniżony z mego powodu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:7) Niech się przeze mnie nie powstydzą ci, co Tobie ufają, Panie, WIEKUISTY Zastępów; niech się przeze mnie nie zarumienią ci, którzy Ciebie szukają, Boże Israela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:7) Niech z mojego powodu nie zostaną zawstydzeni Ci, którzy na Ciebie czekają, Boże, PANIE Zastępów! Niech przeze mnie nie zostaną upokorzeni Ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela!
19.TOR.PRZ.Niech nie będą zawstydzeni przeze mnie ci, którzy na Ciebie czekają, Panie Jhwh Zastępów, niech nie zostaną upokorzeni przeze mnie ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela.