« Psal 6:10 Księga Psalmów 7:1 Psal 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIGospodnie Boże moj, w tobie jeśm imiał nadzieję; zbawiona mie uczyń ode wszech, cso mie nienaźrzą, i wyba❬w❭i mie,
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow, jen śpiewał Bogu Chusy, to jest za wzjawienie wysokiego milczenia syna Jemini. (7:1) Gospodnie Boże moj, w tobie jeśm imiał nadzieję; zbaw mie ze wszech prześladujących mię i uchowaj mie,
3.WUJEK.1923(7:1) Psalm Dawidów, który śpiewał Panu za słowa Chusy, syna Jemini. (7:2) Panie, Boże mój! w tobiem nadzieję położył: wybaw mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię:
4.GDAŃSKA.1881Syggajon Dawidowe, które śpiewał Panu dla słów Chusy, syna Jemini. (7:2) Panie, Boże mój! w tobie ufam; wybawże mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię;
5.GDAŃSKA.2017Syggajon Dawida, które śpiewał PANU z powodu słów Kusza Beniaminity. PANIE, mój Boże, tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców i ocal mnie;
6.PS.BYCZ.1854(7:1) Pieśń Dawida, którą śpiéwał Panu, z powodu mowy Murzyna Ben-Jeminita. (7:2) O Panie, Boże-mój! do-Ciebie uciekam-się; wybaw-mię od-wszech prześladowców-moich, i-oswobódź-mię.
7.GÖTZE.1937(7:1) TREN Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusa, syna Benjamina. (7:2) Panie, Boże mój! w Tobie pokładam nadzieję; wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię:
8.CYLKOW(7:1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Bogu z powodu Kusza Benjaminity. (7:2) Boże Panie mój, w Tobie szukam obrony, ocal mnie od wszystkich prześladowców, i wyzwól mnie.
9.KRUSZYŃSKI(7:1) Pieśń Dawida, którą śpiewał Bogu dla słów Chuzy, syna Jemini. (7:2) Panie, Boże mój, w Tobiem zaufał, wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i uwolnij mnie.
10.ASZKENAZY (7:1) Upojne pienie Dawidowe, które śpiewał Jehowie z powodu słów Kusza, Jemenity, (7:2) Jehowo, Boże mój do Ciebie się chronię, wybaw mnie od wszystkich mych prześladowców i ocal mię!
11.SZERUDA(7:1) Pieśń Dawida, którą śpiewał Panu z powodu Benjaminity Kusza. (7:2) Panie, Boże mój, Tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mnie,
12.TYSIĄCL.WYD1(7:1) Skarga Dawida, którą wyśpiewał Panu z powodu Kusza Beniaminity. (7:2) Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; od wszystkich prześladowców wybaw mnie i uwolnij,
13.TYSIĄCL.WYD5(7:1) Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pana z powodu Kusza Beniaminity. (7:2) Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
14.BRYTYJKA(7:1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza z Beniamina. (7:2) Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia, Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie,
15.POZNAŃSKA(7:1) Lamentacja Dawida, którą śpiewał wobec Jahwe z powodu Beniaminity Kusza. (7:2) Jahwe, Boże mój, u Ciebie szukam obrony. Bądź mi pomocą przeciwko wszystkim moim prześladowcom i ratuj mnie,
16.WARSZ.PRASKA(7:1) Skarga, którą wyśpiewał Panu Dawid z powodu Beniaminity Kusza. (7:2) O Panie, mój Boże, do Ciebie się uciekam, przybądź mi z pomocą w moich uciskach i ratuj mnie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:1) Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Bogu z powodu Kusza Binjaminity. (7:2) WIEKUISTY, Panie mój, w Tobie szukam obrony, ocal mnie od wszystkich prześladowców i mnie wyzwól.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:1) Skarga Dawida, którą zaśpiewał dla PANA, oskarżany przez Beniaminitę Kusza. (7:2) PANIE, mój Boże, Ty jesteś dla mnie schronieniem, Wybaw mnie i ocal przed każdym mym dręczycielem,
19.TOR.PRZ.Skarga Dawida, którą śpiewał Jhwh z powodu słów Kusza Beniaminity. (7:1) Jhwh, mój Boże, Tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców i wyzwól mnie;