« Psal 7:10 Księga Psalmów 7:11 Psal 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(7:12) Bog sędzia prawy, mocny i śmierny; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni?
2.PS.PUŁAWSKI(7:12) Bog sędzia sprawiedliwy, mocny i czekający; a iza sie będzie gniewać po wszytki dni?
3.WUJEK.1923(7:12) Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, zaż się gniewa na każdy dzień?
4.GDAŃSKA.1881(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.
5.GDAŃSKA.2017Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.
6.PS.BYCZ.1854(7:12) Bóg, sędzią sprawiedliwym; więc-Bóg gniéwającym-się na złego, w-każdym dniu.
7.GÖTZE.1937(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który grozi codziennie.
8.CYLKOW(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym, i Pan groźnym jest wciąż.
9.KRUSZYŃSKI(7:12) Pan sędzią sprawiedliwym i Bóg obrusza się straszliwie codzień na niesprawiedliwego.
10.ASZKENAZY (7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i wszechpotęgą karzącą gniewnie każdego dnia.
11.SZERUDA(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który codziennie grozi.
12.TYSIĄCL.WYD1(7:12) Bóg — sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie groźny.
13.TYSIĄCL.WYD5(7:12) Bóg - Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem.
14.BRYTYJKA(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwymI Bogiem karcącym każdego dnia.
15.POZNAŃSKA(7:12) Bóg poprowadzi rzecz sprawiedliwego przeciwko temu, który się stale sroży.
16.WARSZ.PRASKA(7:12) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, jest Bogiem, który co dzień karać może.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg jest wciąż groźnym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:12) Bóg sprawiedliwym sędzią, Tym, który karci co dnia.
19.TOR.PRZ.Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bóg gniewa się każdego dnia.