« Psal 7:11 Księga Psalmów 7:12 Psal 7:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(7:13) Acz sie nie obrocicie, miecz swoj zaniosł jest, łęczysko swe nawiodł jest i nagotował je
2.PS.PUŁAWSKI(7:13) Jedno sie nie nawrocicie, miecz swoj zaniosł, łuk swoj napiął i nagotował ji
3.WUJEK.1923(7:13) Jeźli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie: łuk swój naciągnął i nagotował go.
4.GDAŃSKA.1881(7:13) Jeźli się nie nawróci, naostrzy miecz swój; łuk swój wyciągnął, i nagotował go.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go.
6.PS.BYCZ.1854(7:13) Jeżeli nie nawróci-się, miecz-swój naostrzy; On już łuk-swój napiął, i-przygotował-go.
7.GÖTZE.1937(7:13) Jeśli się nie nawróci, to On ostrzy miecz Swój; naciągnął łuk Swój i celuje.
8.CYLKOW(7:13) Jeżeli się nie nawróci; miecz Swój wyostrzy, łuk Swój naciągnie i wymierzy go.
9.KRUSZYŃSKI(7:13) Jeśli się nie nawróci, naostrzy miecz swój, łuk swój wyciągnął i przygotował go.
10.ASZKENAZY (7:13) Gdzie brak jest skruchy, tam ostrzy Swój miecz, nastawia łuk Swój i umacnia go.
11.SZERUDA(7:13) Zaiste, znowu ostrzy miecz swój, łuk swój napina i nastawia go.
12.TYSIĄCL.WYD1(7:13) Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, napnie łuk i z niego wymierzy.
13.TYSIĄCL.WYD5(7:13) Jeśli się [ktoś] nie nawróci, miecz swój On wyostrzy;
14.BRYTYJKA(7:13) Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy,
15.POZNAŃSKA(7:13) Zaprawdę, on znów ostrzy swój miecz, naciąga swój łuk i mierzy.
16.WARSZ.PRASKA(7:13) Gdy grzesznik znów swój miecz ostrzy, gdy łuk napina i do celu mierzy,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:13) Jeśli człowiek się nie nawróci wyostrzy Swój miecz, Swój łuk naciągnie i wymierzy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:13) Niech się tylko ktoś nie nawróci, Wówczas On bierze miecz do ostrzenia, Łuk napina, w gotowości trzyma -
19.TOR.PRZ.Jeśli człowiek się nie nawróci, On swój miecz naostrzy; swój łuk naciągnął i przygotował go.