« Psal 7:13 Księga Psalmów 7:14 Psal 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(7:15) Owa porodził nieprawdę i począł jest boleść, i porodził lichotę.
2.PS.PUŁAWSKI(7:15) Owa płodzi niesprawiedliwość, począł fałeszność i porodził złość.
3.WUJEK.1923(7:15) Oto rodził niesprawiedliwość: począł boleść, i urodził nieprawość.
4.GDAŃSKA.1881(7:15) Oto rodzi nieprawość, bo począł boleść; ale porodzi kłamstwo.
5.GDAŃSKA.2017Oto bezbożny rodzi nieprawość, jest brzemienny krzywdą i zrodził kłamstwo.
6.PS.BYCZ.1854(7:15) Otóż, złośliwy, zaszczépił nieprawość, i-począł krzywdę, a-porodził fałsz.
7.GÖTZE.1937(7:15) Oto rodzi biedę, jest brzemienny utrudzeniem, a urodzi fałsz.
8.CYLKOW(7:15) Otóż poczyna bezprawie i brzemiennym jest zagubą, a rodzi fałsz.
9.KRUSZYŃSKI(7:15) Oto rodzi nieprawość, bo począł boleść i porodzi kłamstwo.
10.ASZKENAZY (7:15) Patrz, ona wśród boleści poczęła nieprawość, jest brzemienną w trud bolesny a rodzi kłam,
11.SZERUDA(7:15) Oto poczyna bezprawie, jest brzemienny nieszczęściem, a rodzi kłamstwo.
12.TYSIĄCL.WYD1(7:15) Oto wróg począł nieprawość, brzemienny jest złością i rodzi podstęp.
13.TYSIĄCL.WYD5(7:15) Oto [tamten] począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp.
14.BRYTYJKA(7:15) Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą,
15.POZNAŃSKA(7:15) Oto począł nieprawość i jest brzemienny złem, a zrodzi podstęp.
16.WARSZ.PRASKA(7:15) Złe są jego zamysły, jest brzemienny utrapieniami i rodzi tylko podstęp.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:15) Oto człowiek poczyna bezprawie, brzemienny jest zgubą i rodzi fałsz,
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:15) Oto człowiek poczyna nieprawość, Staje się brzemienny intrygą, Rodzi zdradę,
19.TOR.PRZ.Oto bezbożny wyda na świat nieprawość i będzie w ciąży z krzywdą i urodzi oszustwo.