« Psal 7:2 Księga Psalmów 7:3 Psal 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIGospodnie Boże moj, acz jeśm uczynił to, acz jest lichota w moju ręku,
2.PS.PUŁAWSKIGospodnie Boże moj, acz jeśm uczynił to, acz jest złość w moich ręku,
3.WUJEK.1923(7:4) Panie, Boże mój! jeźlim to uczynił, jeźli jest nieprawość w rękach moich:
4.GDAŃSKA.1881(7:4) Panie, Boże mój! jeźlim to uczynił, a jeźli jest nieprawość w rękach moich;
5.GDAŃSKA.2017PANIE, mój Boże, jeśli to zrobiłem, jeśli nieprawość jest na moich rękach;
6.PS.BYCZ.1854(7:4) O Panie, Boże-mój! jeżelim dopuścił-się tego; jeśli jest nieprawość w-rękach-moich;
7.GÖTZE.1937(7:4) Panie, Boże mój! jeślim to uczynił, a jeśli jest nieprawość w rękach moich;
8.CYLKOW(7:4) Boże Panie mój, jeżelim to uczynił, jeżeli jest bezprawie w ręku mojém.
9.KRUSZYŃSKI(7:4) Panie, Boże mój, azalim to uczynił? azali jest nieprawość w rękach moich?
10.ASZKENAZY (7:4) Jehowo, Boże mój, jeślim kiedykolwiek to uczynił, jeśli jest nieprawość w garści mej,
11.SZERUDA(7:4) Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, jeśli jest bezprawie na rękach moich,
12.TYSIĄCL.WYD1(7:4) Panie, mój Boże, jeślim się tego dopuścił, jeśli nieprawość plami moje ręce,
13.TYSIĄCL.WYD5(7:4) Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce,
14.BRYTYJKA(7:4) Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich,
15.POZNAŃSKA(7:4) Jahwe, Boże mój, jeślim się takich spraw dopuścił: jeżeli niegodziwość przylgnęła do moich rąk,
16.WARSZ.PRASKA(7:4) Jeżeli zła się dopuściłem, Panie mój i Boże, jeśli moje ręce nieprawością splamione,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(7:4) WIEKUISTY, Boże mój, jeżeli to uczyniłem, jeśli jest w mojej ręce bezprawie;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(7:4) PANIE, mój Boże, jeżeli to uczyniłem, Jeżeli na moich rękach jest wina,
19.TOR.PRZ.Jhwh, mój Boże, jeśli to zrobiłem, jeśli nieprawość jest na moich dłoniach;