« Psal 70:3 Księga Psalmów 70:4 Psal 70:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(69:5) Wiesielcie sie i radujcie sie w tobie wszystcy, jiż cie szukają, i mowicie zawżdy: Uwieliczon będzie Gospodzin, jiż miłują zbawienie twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(69:5) Wiesielcie sie i radujcie w tobie wszystcy, jiż cie szukają, i mowcie weżdy: Powyszszon będzie Pan, jiż miłują zbawienie twoje.
3.WUJEK.1923(70:5) Niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, a niech zawżdy mówią: Niechaj uwielbion będzie Pan; którzy miłują zbawienie twoje.
4.GDAŃSKA.1881(70:5) Ale niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, a którzy miłują zbawienie twoje, niech mówią zawżdy: Uwielbiony bądź, Boże nasz!
5.GDAŃSKA.2017Niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają; niech ci, którzy miłują twoje zbawienie, mówią zawsze: Niech Bóg będzie wywyższony!
6.PS.BYCZ.1854(70:5) Niech-się-cieszą, i-radują w-Tobie, wszyscy szukający-Cię; i-niech mówią ciągle: Niech-będzie-uwielbion Bóg: miłujący zbawienié-Twojé.
7.GÖTZE.1937(70:5) Dozwól weselić się i radować w Tobie wszystkim, którzy Cię szukają; którzy miłują wybawienie Twoje, niech zawsze mówią: wywyższony niech będzie Bóg!
8.CYLKOW(70:5) Niech się ucieszą i uradują w Tobie wszyscy, którzy szukają Cię; i niech powtarzają wciąż: wielkim Pan, którzy miłują pomoc Twoję.
9.KRUSZYŃSKI(70:5) Niechaj weselą i cieszą się w Tobie wszyscy, co Cię szukają, i którzy mówią bezustannie: "Niechaj będzie wywyższony Bóg"- którzy kochają zbawienie Twoje.
10.ASZKENAZY (70:5) Niechaj się rozkoszują i weselą w Tobie żądni Ciebie i niechaj zawsze mówią: "niechaj rośnie wielkość boża" miłośnicy Twojego wybawienia.
11.SZERUDA(70:5) Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają! Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Bóg!
12.TYSIĄCL.WYD1(69:5) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają: Niech zawsze mówią: «Bóg uwielbiony» ci, którzy pragną Twojej pomocy.
13.TYSIĄCL.WYD5(70:5) Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: Bóg jest wielki! ci, którzy pragną Twego wybawienia.
14.BRYTYJKA(70:5) Niech się rozweselą i rozradują w tobieWszyscy, którzy cię szukają! Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg! Ci, którzy miłują zbawienie twoje.
15.POZNAŃSKA(70:5) Niech się weselą i niech się radują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają; a ci, co wyczekują Twej zbawczej pomocy, niech bezustannie wyznają: "Wielki jest Bóg!"
16.WARSZ.PRASKA(70:5) Niech radują się wszyscy, którzy Cię szukają. Niech się Tobą radują, którzy pragną, byś ich zbawił. Niech powtarzają zawsze: Wielki jest Bóg i Pan nasz.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(70:5) Niech się ucieszą i uradują w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają; i niech wciąż powtarzają ci, którzy miłują Twoją pomoc: Wielkim jest Bóg
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(70:5) Natomiast niech rozradują się w Tobie Wszyscy, którzy Ciebie szukają! Niech ci, którzy cenią Twe zbawienie, Powtarzają: Jak wielki jest Bóg!
19.TOR.PRZ.Niech się weselą i radują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają; niech ci, którzy miłują Twoje zbawienie, mówią stale: Niech Bóg będzie wywyższony!