« Psal 70:4 Księga Psalmów 70:5 Psal 71:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(69:6) Ja zaprawdę potrzebiznny i ubogi jeśm; Boże, pomoży mnie! (69:7) Pomocnik moj i zbawiciel moj jeś ty; Gospodnie, nie mieszkaj.
2.PS.PUŁAWSKI(69:6) Bo ja potrzebujący i ubogi jeśm; Boże, pomoży mi! (69:7) Pomocnik moj i zbawiciel moj jeś ty; Panie, nie mieszkaj.
3.WUJEK.1923(70:6) A jam jest ubogi i żebrak, Boże, wspomóż mię: pomocnikiem moim, i wybawicielem jesteś ty moim: Panie, nie omieszkajże!
4.GDAŃSKA.1881(70:6) Jamci nędzny i ubogi; o Boże! pospiesz się ku mnie; tyś jest pomocą moją, i wybawicielem moim! Panie! nie omieszkujże.
5.GDAŃSKA.2017Ja zaś jestem nędzny i ubogi, Boże, pospiesz ku mnie, ty jesteś moją pomocą i wybawicielem; PANIE, nie zwlekaj.
6.PS.BYCZ.1854(70:6) Ale-ja, ja biédny i-ubogi; o-Boże! pospiesz ku-mnie, pomocąś-mą, i-ucieczkąś-moją, Ty; o-Panie! nie opóźniaj-się.
7.GÖTZE.1937(70:6) Ale ja jestem nędzny i ubogi: o, Boże, pośpiesz ku mnie! Pomocą moją i wybawieniem mojem jesteś Ty; Panie, nie zwlekaj!
8.CYLKOW(70:6) A ja biedny i ubogi, Panie pospiesz ku mnie; pomocą moją i zbawcą moim Ty; Boże nie zwlekaj.
9.KRUSZYŃSKI(70:6) A jam nędzny i ubogi! Boże, pospiesz się ku mnie! Tyś pomocą moją i wybawieniem mojem, Panie, nie omieszkiwaj!
10.ASZKENAZY (70:6) Wszak jara udręczony i łaknący, o Boże, spiesz ku mnie, Tyś pomocą mą i mym zbawcą, Jehowo nie opaźniaj się!
11.SZERUDA(70:6) Jam wprawdzie ubogi i biedny; Boże, pośpiesz do mnie! Tyś wspomożycielem moim i wybawicielem: Panie! nie zwlekaj!
12.TYSIĄCL.WYD1(69:6) Ja zaś nieszczęsny jestem i biedny, Boże, przyjdź mi z pomocą! Tyś wspomożyciel mój i wybawca, nie zwlekaj, o Panie!
13.TYSIĄCL.WYD5(70:6) Ja zaś jestem ubogi i nędzny, Boże, pośpiesz do mnie! Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą: nie zwlekaj, o Panie!
14.BRYTYJKA(70:6) Ja zaś jestem ubogi i biedny; Boże, pośpiesz do mnie! Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem: Panie! Nie opóźniaj się!
15.POZNAŃSKA(70:6) a zaś nędzny jestem i ubogi: Boże, pośpiesz mi [z pomocą]! Tyś moją ostoją i moim wybawieniem: Jahwe, nie zwlekaj!
16.WARSZ.PRASKA(70:6) A ja jestem ubogi i uciśniony, o Boże, pośpiesz mi z pomocą! Tyś jest bowiem moją pomocą i ocaleniem! Nie zwlekaj tedy, o Panie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(70:6) A ja, biedny i żebrzący; pospiesz ku mnie, Boże; Ty jesteś moją pomocą i mym Zbawcą; WIEKUISTY, nie zwlekaj.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(70:6) Ja właśnie jestem ubogi i biedny; Boże, pośpiesz do mnie! Ty jesteś mi pomocą i wybawcą, PANIE! Nie zwlekaj!
19.TOR.PRZ.Ja natomiast jestem nędzny i ubogi, Boże, pośpiesz mi na pomoc! Ty jesteś tym, który mnie wyzwala; Jhwh, nie zwlekaj.