« Psal 71:14 Księga Psalmów 71:15 Psal 71:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:16) Usta moja powiedzą prawdę twoję, wszego dnia zbawienie twoje. (70:17a) Bo nie poznał jeśm pisma,
2.PS.PUŁAWSKI(70:16) Usta moja powiedzą prawdę twoję, wszystek dzień zbawienie twoje. (70:17a) Bo nie poznał jeśm pisma,
3.WUJEK.1923Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoję, cały dzień zbawienie twoje; iżem w piśmie ja nie biegły.
4.GDAŃSKA.1881Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoję, cały dzień zbawienie twoje, aczkolwiek liczby jego nie wiem.
5.GDAŃSKA.2017Moje usta głosić będą twoją sprawiedliwość i twoje zbawienie przez cały dzień, choć nie znam ich miary.
6.PS.BYCZ.1854Usta-me, opowiadać-będą sprawiedliwość-Twoję, każdego dnia, zbawienié-Twé; chociaż nie wiém ilości.
7.GÖTZE.1937Usta moje będą opowiadały sprawiedliwość Twoją, przez cały dzień zbawienne czyny Twoje; ponieważ nie mogę ich zliczyć.
8.CYLKOWUsta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoję, po wszystkie dni pomoc Twoję; bo nie zdołam ich zliczyć.
9.KRUSZYŃSKIUsta moje będą opowiadały sprawiedliwość Twoją - na każdy dzień wybawienie Twoje, albowiem nie znam granic.
10.ASZKENAZY Usta me rozpowiadać będą Twą miłość sprawiedliwą, dzień cały dzieło Twego wybawienia, bo nie znam ja rachuby.
11.SZERUDAUsta moje będą opowiadać sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje, bo nie znam jego miary.
12.TYSIĄCL.WYD1(70:15) Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc: bo nawet nie znam jej miary.
13.TYSIĄCL.WYD5Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary.
14.BRYTYJKAUsta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją, Po wszystkie dni zbawienie twoje, Nie znam bowiem jego miary.
15.POZNAŃSKAUsta moje głosić będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni - wysławiać czyny Twojej pomocy, bo przecież nie znam ich liczby.
16.WARSZ.PRASKAMoje usta sławić będą Twoją sprawiedliwość, przez cały dzień głosić będę Twe zbawcze dzieła, których nie jestem w stanie policzyć.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje usta opowiadać będą po wszystkie dni Twoją sprawiedliwość oraz czas Twojego zbawienia, chociaż nie zdołam ich zliczyć.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBędę głosił Twoją sprawiedliwość, Cały dzień rozgłaszał Twe zbawienie, Ich granice są mi bowiem nieznane.