« Psal 71:1 Księga Psalmów 71:2 Psal 71:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:1b) W prawdzie twojej zwol mie i wytargń mie, (70:2) nakłoń ku mnie ucho twoje a zbaw mie!
2.PS.PUŁAWSKI(70:1b) W twojej prawdzie wyzwol mie i wytargń mie, abychom sławę imienia jego wszem wiernym zjawili. (70:2) nakłoń ku mnie ucho twoje a zbaw mie!
3.WUJEK.1923(71:2b) w sprawiedliwości twojéj wybaw mię, i wyrwij mię: nakłoń ku mnie ucha twego, a zbaw mię.
4.GDAŃSKA.1881Według sprawiedliwości twej wybaw mię, i wyrwij mię; nakłoń ku mnie ucha twego, i zachowaj mię.
5.GDAŃSKA.2017Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól; nakłoń ku mnie ucha i wybaw mnie.
6.PS.BYCZ.1854Przez-sprawiedliwość-Twę, oswobódź-mię, i,-ucieczką-ocal-mię; nakłoń ku-mnie ucha-Twego, i-wybaw-mię.
7.GÖTZE.1937Według sprawiedliwości Swojej uwolnij mię i wybaw mię; skłoń ku mnie ucho Swoje i daj mi wybawienie.
8.CYLKOWPrzez sprawiedliwość Twoję ocal i wyswobódź mnie; skłoń ku mnie ucho Twoje i dopomóż mi.
9.KRUSZYŃSKIWedług sprawiedliwości Twej ratuj mnie, wybaw mnie; nakłoń ku mnie uszy swe i zbaw mnie.
10.ASZKENAZY W sprawiedliwej Twej miłości ocalisz mnie i wyzwolisz mnie - nachyl ku mnie ucha Twego i wybaw mnie!
11.SZERUDAW sprawiedliwości swojej wybaw mię i ratuj mię! Nakłoń ku mnie ucha swego i wspomóż mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(70:2) wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie.
13.TYSIĄCL.WYD5wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie!
14.BRYTYJKAW sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj! Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie!
15.POZNAŃSKAPrzez sprawiedliwość Twoją ratuj mnie i ocal, nakłoń ku mnie ucha i racz mnie wybawić!
16.WARSZ.PRASKAOcal mnie i uratuj w sprawiedliwości Twojej, nakłoń ku mnie ucha i wspomóż mnie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ocal mnie w Twojej sprawiedliwości i wyswobodź, skłoń ku mnie Twoje ucho i mi dopomóż.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITW swej sprawiedliwości wybaw mnie i ocal! Skłoń ku mnie swoje ucho i uratuj mnie!