« Psal 71:19 Księga Psalmów 71:20 Psal 71:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:22) Kako wielikie pokazał jeś mi zamętki mnogie i złe, a obrociw sie żywił jeś mie i z głębokości ziemie opięć wywiodł jeś mie.
2.PS.PUŁAWSKI(70:22) Kielkoś pokazał mi zamętkow wiele i złych, a obrociw sie żywił jeś mie i z głębokości ziemie opięć wywiodłeś mie.
3.WUJEK.1923Jako wielkie ukazałeś mi uciski mnogie i złe: a nawróciwszy się, ożywiłeś mię, i z przepaści ziemskich zasię wywiodłeś mię.
4.GDAŃSKA.1881Który, acześ przypuścił na mię wielkie i ciężkie uciski, wszakże zasię do żywota przywracasz mię, a z przepaści ziemskich zasię wywodzisz mię.
5.GDAŃSKA.2017Zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębi ziemi znów mnie wydobędziesz.
6.PS.BYCZ.1854Bo, dałeś-doznać-mi, ucisków wiele, i-nieszczęść: Ty-znowu wskrzesisz-mię, i-z-przepaści téj;-ziemi, znowu podniesiesz-mię.
7.GÖTZE.1937Ty, któryś nam dał oglądać wiele uciśnienia i zła, Ty nas znów ożywisz i wyprowadzisz nas znów z głębin ziemi.
8.CYLKOWJako wystawiałeś mnie na utrapienia liczne i zgubne, i znowu ożywiałeś mnie, i z przepaści ziemi znowu wydobywałeś.
9.KRUSZYŃSKIJakkolwiek dałeś mi ujrzeć utrapienia i zła wielkie, wszakże do żywota przywracasz mnie, i z przepaści ziemskich znowu wyprowadzasz mnie.
10.ASZKENAZY Któryś nam ukazał utrapienia złe i mnogie a z powrotem nas ożywisz, i z przepastnych czeluści ziemi z powrotem nas wyniesiesz.
11.SZERUDATyś przypuścił na nas liczne i ciężkie utrapienia; Ty znowu nas ożywisz i z przepaści ziemi znowu wyprowadzisz nas.
12.TYSIĄCL.WYD1(70:20) Wiele srogich utrapień na mnie włożyłeś: lecz znowu przywrócisz mi życie i z czeluści ziemi znowu mnie wyniesiesz.
13.TYSIĄCL.WYD5Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębin ziemi znów mnie wydobędziesz.
14.BRYTYJKATyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz I z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz.
15.POZNAŃSKAChoć doświadczyłeś mnie mnogimi i srogimi utrapieniami, przywrócisz mi znowu życie i wyprowadzisz mnie z czeluści ziemi.
16.WARSZ.PRASKADoświadczyłeś mnie po wielekroć srogim utrapieniem, lecz przywrócisz mi znów pełnię życia, wydobędziesz mnie z głębokości ziemi!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak mnie wystawiałeś na liczne i zgubne utrapienia, tak znowu mnie ożywiałeś, i znowu wydobywałeś z przepaści ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTy, za którego sprawą doświadczyłem tylu trudności i nieszczęść, Ożywisz mnie na nowo, Na nowo wyciągniesz z głębin ziemi.