« Psal 71:2 Księga Psalmów 71:3 Psal 71:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:3) Bądź mi w Boga zaszczytcę i w miasto murowane, aby zbawiona mie uczynił, (70:4) bo twardość moja i utoka moja jeś ty.
2.PS.PUŁAWSKI(70:3) Bądź mi w Boga zaszczytcę i w miasto ućwirdzone, aby zbawionym mie uczynił, (70:4) bo twardość moja i utoka moja jeś ty.
3.WUJEK.1923Bądź mi Bogiem obrońcą, miejscem obronnem, abyś mię zbawił; albowiem twierdza moja, i ucieczka moja, jesteś ty.
4.GDAŃSKA.1881Bądź mi skałą mieszkania, gdziebym zawżdy uchodził; przykazałeś, aby mię strzeżono; boś ty skałą moją i twierdzą moją.
5.GDAŃSKA.2017Bądź mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec; przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo ty jesteś moją skałą i twierdzą.
6.PS.BYCZ.1854Bądź mi, jak-skała, mocném mieszkaniem, do-wchodzenia zawsze; Tyś-rozporządził, do-ocalenia-mię; boś skałą-mą, i-twiérdząś-moją, Ty.
7.GÖTZE.1937Bądź mi opoką obronną, gdzie zawsze mógłbym się ukryć; Tyś obiecał wybawić mnie, boś Ty skałą moją i twierdzą moją.
8.CYLKOWBądź dla mnie opoką chroniącą, bym mógł tam uciec zawsze, którą ustanowiłeś dla wybawienia mojego; bo skałą moją i warownią moją Ty.
9.KRUSZYŃSKIBądź dla mnie skałą na mieszkanie, gdziebym zawsze uchodził: rozkazałeś, aby mnie strzeżono, albowiem Tyś jest obroną moją i skałą moją.
10.ASZKENAZY Bądź mi opoką, przybytkiem, do którego nakazałeś przychodzić zawsze, aby mnie wybawić, gdyż Tyś mą skałą i moją twierdzą warowną.
11.SZERUDABądź mi skałą schronienia, twierdzą mego ratunku, boś Ty opoką moją i twierdzą moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(70:3) Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, abyś mnie ocalił, boś Ty opoką moją i twierdzą.
13.TYSIĄCL.WYD5Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą.
14.BRYTYJKABądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, Boś Ty opoką moją i twierdzą moją!
15.POZNAŃSKABądź dla mnie skałą nie do zdobycia i twierdzą warowną dla mego ocalenia! Zaprawdę, Tyś moją opoką i twierdzą.
16.WARSZ.PRASKABądź dla mnie skałą bezpieczną, na którą zawsze będę mógł uciec. Ty przecież przyobiecałeś mi pomoc, bo jesteś skałą i twierdzą moją.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź dla mnie chroniącą skałą, którą ustanowiłeś dla mego wybawienia, bym mógł tam zawsze uciec; gdyż Ty jesteś moją opoką i mą warownią.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBądź nadal moją opoką, zawsze dostępnym schronieniem; Postanowiłeś mnie zbawić, Bo jesteś moją skałą - Ty jesteś moją twierdzą!