« Psal 71:6 Księga Psalmów 71:7 Psal 71:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(70:8b) jako dziw uczynion jeśm wielu, a ty pomocnik mocny.
2.PS.PUŁAWSKI(70:8b) jako dziw uczynion jeśm wielu, a ty pomocnik mocny.
3.WUJEK.1923Jako dziwowisko stałem się mnogim: a ty pomocnik mocny.
4.GDAŃSKA.1881Jako dziwowisko byłem u wielu; wszakże tyś jest mocną nadzieją moją.
5.GDAŃSKA.2017Dla wielu jestem jakby cudem, lecz ty jesteś moim potężnym schronieniem.
6.PS.BYCZ.1854Jako-dziwo, byłem u-wielu; aleś-Ty przytułkiem-mym mocnym.
7.GÖTZE.1937Jako dziwo jestem dla wielu, wszakże Tyś silną ucieczką moją.
8.CYLKOWJakby przestrogą byłem dla wielu; ale Ty obroną moją potężną.
9.KRUSZYŃSKIJakby dziwowiskiem stałem się u wielu, lecz Tyś silną dla mnie ucieczką.
10.ASZKENAZY Nito znakiem cudownym stałem się dla mnóstwa a Ty mem potężnem schronieniem.
11.SZERUDAJak dziwny znak byłem dla wielu, lecz Ty jesteś pewną ucieczką moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(70:7) Dziwnym przykładem stałem się dla wielu, Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem.
13.TYSIĄCL.WYD5Jak gdyby cudem stałem się dla wielu, Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem.
14.BRYTYJKAByłem jak dziwoląg dla wielu, Lecz Tyś pewną ucieczką moją.
15.POZNAŃSKAZnakiem podziwu godnym stałem się dla wielu, ale Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.
16.WARSZ.PRASKADla wielu jestem godzien podziwu, lecz to Ty jesteś moim niezawodnym schronieniem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Byłem jakby przestrogą dla wielu, ale Ty mą potężną obroną.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITByłem znakiem dla wielu, Lecz Ty nie przestałeś być mym pewnym schronieniem.