« Psal 72:11 Księga Psalmów 72:12 Psal 72:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:12) Bo zbawił ubogiego od silnego i ubogiego, jemuż nie było pomocnika.
2.PS.PUŁAWSKI(71:12) Bo wyzwolił ubogiego od silnego i ubogiego, jemuż nie było pomocnika.
3.WUJEK.1923Albowiem wybawi ubogiego: tak możnego i nędznego, który nie miał pomocnika.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.
5.GDAŃSKA.2017Ocali bowiem ubogiego, gdy zawoła, i nędznego, który nie ma pomocnika.
6.PS.BYCZ.1854Bo, on-oswobodzi biédaka, wzywającego-pomocy; i-ubogiego, a-nie-mającego pomocnika, ku dopomożeniu mu.
7.GÖTZE.1937Albowiem On wybawi biednego, który wzywa pomocy, i nędznego, który nie ma pomocnika.
8.CYLKOWGdyż ocala ubogiego, który woła, i uciśnionego, który nie ma wybawcy.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem uwolni ubogiego wołającego i nędznego, który niema pomocnika.
10.ASZKENAZYBo wyrwie łaknącego, co woła boleśnie i udręczonego, co nie ma pomocy.
11.SZERUDABo wyrwie biednego wołającego o pomoc i ubogiego, który nie ma pomocy.
12.TYSIĄCL.WYD1(71:12) Bo On wyzwoli wołającego biedaka i ubogiego, co nie ma pomocy.
13.TYSIĄCL.WYD5Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego.
14.BRYTYJKABo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy.
15.POZNAŃSKAOn wyzwoli bowiem ubogiego wołającego [o pomoc] i biednego, którego nikt nie wspomaga.
16.WARSZ.PRASKAOn uratuje biedaka o pomoc wołającego, ubogich i każdego, kto jest bezbronny.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ ocala żebrzącego, co woła, oraz uciśnionego, który nie ma wybawcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBo będzie ratował biednego, który woła o pomoc, I ubogiego, który znajdzie się w potrzebie,
19.TOR.PRZ.2023Wyzwoli bowiem ubogiego, gdy zawoła o ratunek, i nędznego, który nie ma pomocy.