« Psal 76:11 Księga Psalmów 76:12 Psal 77:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(75:12b) jenże bierze duch książęcy, groźnemu u wszech krolow ziemie.
2.PS.PUŁAWSKI(75:12b) jenże bierze duszę książętom, groźnemu u krolow ziemskich.
3.WUJEK.1923(76:13) A temu, który odejmuje ducha książętom, strasznemu u królów ziemskich.
4.GDAŃSKA.1881(76:13) Onci odejmuje ducha książętom, a on jest na postrach królom ziemskim.
5.GDAŃSKA.2017On zabierze ducha książąt, on wzbudza strach u królów ziemi.
6.PS.BYCZ.1854(76:13) Onć-ucina ducha książąt; Onć-strasznym, dla-królów ziemskich.
7.GÖTZE.1937(76:13) Temu, który łamie pychę książąt i jest straszny dla królów ziemi.
8.CYLKOW(76:13) Ukróca ducha książąt; groźny dla królów ziemi.
9.KRUSZYŃSKI(76:13) On odejmuje ducha książętom - straszliwym jest dla królów ziemskich
10.ASZKENAZY (76:13) Obetnie ducha możnych, straszny królom ziemi.
11.SZERUDA(76:13) On ukróci pychę książąt, jest groźny dla królów ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD1(75:13) Temu, co ducha książąt poskramia, który dla królów ziemi jest straszliwy.
13.TYSIĄCL.WYD5(76:13) Temu, który poskramia ducha książąt, który sieje postrach wśród królów ziemi.
14.BRYTYJKA(76:13) On ukraca pychę książąt. Jest groźny dla królów ziemi.
15.POZNAŃSKA(76:13) On ukróca pychę książąt, napełnia lękiem królów ziemi.
16.WARSZ.PRASKA(76:13) On wielkich pozbawia pychy, lękają się Go wszyscy królowie ziemi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(76:13) On odcina ducha książąt i jest groźny dla królów ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(76:13) On poskramia ambicje książąt I jest postrachem dla królów ziemi.
19.TOR.PRZ.On odcina ducha książąt, On napawa lękiem królów ziemi.