« Psal 76:1 Księga Psalmów 76:2 Psal 76:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(75:2) I uczyniło sie jest w pokoju miasto jego a przebywanie jego w Syjon.
2.PS.PUŁAWSKI(75:2) I uczyniono jest w pokoju miasto jego a przebyt jego w Syjon.
3.WUJEK.1923(76:3) I stało się w pokoju miejsce jego, i mieszkanie jego na Syonie.
4.GDAŃSKA.1881(76:3) W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.
5.GDAŃSKA.2017W Salem jest jego przybytek, a jego mieszkanie na Syjonie.
6.PS.BYCZ.1854(76:3) Boć-jest, w-Szalemie, szałas-Jego; a,-mieszkanié-Jego, w-Syonie.
7.GÖTZE.1937(76:3) W Salemie był przybytek Jego, a mieszkanie Jego — w Syjonie.
8.CYLKOW(76:3) I ustanowił w Salemie przybytek Swój, a siedzibę Swą w Cyonie.
9.KRUSZYŃSKI(76:3) W Salem jest Przybytek Jego, a mieszkanie Jego na Sjonie.
10.ASZKENAZY (76:3) I był w Szalemie szałas Jego a siedziba w Syonie.
11.SZERUDA(76:3) Przybytek Jego stanął w Salemie, a mieszkanie Jego na Syjonie.
12.TYSIĄCL.WYD1(75:3) W Salem stoi Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.
13.TYSIĄCL.WYD5(76:3) W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.
14.BRYTYJKA(76:3) Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie,
15.POZNAŃSKA(76:3) W Szalem stanął Jego Przybytek, siedziba Jego na Syjonie.
16.WARSZ.PRASKA(76:3) Przybytek wzniesiono Mu w Salem, mieszkanie zaś – na Syjonie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(76:3) Ustanowił Swój przybytek w Szalemie, a Swoją siedzibę na Cyonie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(76:3) W Szalem umieścił On swe legowisko, A swą kryjówkę - na Syjonie.