« Psal 76:12 Księga Psalmów 77:1 Psal 77:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:1) Głosem mojim ku Gospodnu wołał jeśm, głosem mojim ku Gospodnu, i usłyszał mie jest.
2.PS.PUŁAWSKI(76:1) Głosem mym ku Bogu wołał jeśm, głosem mym ku Bogu, i wysłuchał mie.
3.WUJEK.1923(77:1) Na koniec, prze Idythuna, Psalm Asaphowi. (77:2) Głosem moim wołałem do Pana: głosem moim do Boga, i wysłuchał mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi dla Jedytuna psalm Asafowy. (77:2) Głos mój podnoszę do Boga, kiedy wołam; głos mój podnoszę do Boga, aby mię wysłuchał.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru dla Jedutuna. Psalm Asafa. Wzniosłem swój głos do Boga i zawołałem; wzniosłem swój głos do Boga i mnie wysłuchał.
6.PS.BYCZ.1854(77:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na narzędziu Jedutun, zwaném, Asafa Psalm. (77:2) Głos-mój zwracam do Boga, i-wołam; głos-mój wznoszę do Boga, ażeby-ucha,-nakłonił ku-mnie.
7.GÖTZE.1937(77:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Dla Jedytuna. Psalm Asafa. (77:2) Podnoszę głos swój do Boga, i chcę wołać; podnoszę głos swój do Boga, i On mi da posłuch.
8.CYLKOW(77:1) Przewodnikowi chóru Jedutunów. Asafa pieśń. (77:2) Głos mój do Pana, gdy wołam; głos mój do Pana, a wysłuchaj mnie.
9.KRUSZYŃSKI(77:1) Przełożonemu chóru. Dla Idituna. Psalm Asafa. (77:2) Głosem moim do Boga wołałem, głosem moim i - wysłucha mnie.
10.ASZKENAZY (77:1) Dyrygentowi nad. chórem Jedutunowym. - Śpiew Asafa. (77:2) Glos mój do Boga, - radbym ja krzyczał, - głos mój do Boga: o nadstaw mi ucha!
11.SZERUDA(77:1) Przewodnikowi chóru, Jedutuna, psalm Asafa. (77:2) Głośno wołam do Boga, krzyczę, głośno wołam do Boga, aby mnie wysłuchał.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:1) Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Asafowy. Psalm. (76:2) Głos mój do Boga się wznosi i wołam, głos mój do Boga, by mnie usłyszał.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:1) Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Asafowy. Psalm. (77:2) Głos mój się wznosi - do Boga i wołam, głos mój do Boga, by mnie usłyszał.
14.BRYTYJKA(77:1) Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Asafowy. (77:2) Głośno wołam do Boga i krzyczę, Głośno wołam do Boga, aby mnie usłyszał.
15.POZNAŃSKA(77:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: według Jedutuna; Psalm Asafa. (77:2) Głos mój wznoszę do Boga i wołam, do Boga głos mój wznoszę, aby mnie wysłuchał.
16.WARSZ.PRASKA(77:1) Dla kierującego chórem, według Jedutuna. Psalm Asafa. (77:2) Głos mój wznoszę do Boga i wołam, będę wołał tak długo, aż Bóg mnie wysłucha.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:1) Przewodnikowi chóru Jedutunów. Pieśń Asafa. (77:2) Kiedy wołam, podnoszę mój głos do Boga; mój głos kieruję do Boga, więc mnie wysłuchaj.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:1) Dla prowadzącego chór. Dla Jedutuna. Asafowy. Psalm. (77:2) Skieruję do Boga mój głos i zawołam! Skieruję do Boga mój głos i On skłoni ku mnie swoje ucho.
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Według Jedutuna. Psalm Asafa. Wzniosę mój głos do Boga i zawołam; wzniosę mój głos do Boga, a On mnie wysłucha.