« Psal 77:10 Księga Psalmów 77:11 Psal 77:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:11) Pamięcien jeśm był działom gospodnowym, bo pamięcien będę od początka dziwom twojim
2.PS.PUŁAWSKI(76:11) Pomniał jeśm działa boża, bo pomnieć będę od początka dziwy twoje
3.WUJEK.1923(77:12) Wspominałem na sprawy Pańskie; bo będę pamiętał na dziwy twoje od początku.
4.GDAŃSKA.1881(77:12) Wspominać sobie będę na sprawy Pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy twoje, zdawna uczynione.
5.GDAŃSKA.2017Będę wspominał dzieła PANA, będę wspominał twoje dawne cuda.
6.PS.BYCZ.1854(77:12) Będę-pamiętał dziéła Pana; bo przypominam-sobie poprzednie cuda-Twoje.
7.GÖTZE.1937(77:12) Chcę z wysławianiem wspominać dzieła Pańskie; a wspominać przedwieczne cuda Twoje
8.CYLKOW(77:12) Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam dawne cuda Twoje.
9.KRUSZYŃSKI(77:12) Będę pamiętał o dziełach Pańskich, gdyż przypominał będę sprawy Twoje z przeszłość
10.ASZKENAZY (77:12) Wspomnę uczynków Pana wszechbytu, gdy wspomnę na cud Twój z czasów prastarych.
11.SZERUDA(77:12) Wspominam sprawy Pańskie, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:12) Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam dawne Twe cuda.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:12) Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
14.BRYTYJKA(77:12) Wspominam dzieła Pańskie, Zaiste, wspominam twoje dawne cuda.
15.POZNAŃSKA(77:12) Wspominam dzieła Jahwe, tak, chcę wspominać dawne cuda Twoje,
16.WARSZ.PRASKA(77:12) A ja ciągle rozmyślam o dziełach Pana, o Twych dawnych cudach zawsze chcę pamiętać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:12) Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam Twoje dawne cuda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:12) Przypomnę sobie lepiej dzieła PANA. Tak! Wspomnę Twoje dawne cuda.