« Psal 77:11 Księga Psalmów 77:12 Psal 77:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:12) i myślić będę we wszech dzielech twojich, i w nalezieniach twojich skuszę sie.
2.PS.PUŁAWSKI(76:12) i myślić będę we wszech dzielech twych, i w nalezieniach twych skuszę sie.
3.WUJEK.1923(77:13) I będę rozmyślał o wszystkich sprawach twoich: i będę się ćwiczył w wynalazkach twoich.
4.GDAŃSKA.1881(77:13) I będę rozmyślał o wszelkiem dziele twojem, i o uczynkach twoich będę mówił:
5.GDAŃSKA.2017Będę rozmyślał o wszystkich twoich dziełach i o twoich czynach będę mówił.
6.PS.BYCZ.1854(77:13) Nawet-rozmyślam nad-wszemi czynami-Twojemi; a,-o-działaniach-Twoich, rozmawiam.
7.GÖTZE.1937(77:13) I chcę zastanawiać się nad wszelkiem postępowaniem Twojem, a rozmyślać o Twoich wielkich dziełach.
8.CYLKOW(77:13) Rozważam wszystkie dzieła Twoje, a czyny Twoje rozpamiętywam.
9.KRUSZYŃSKI(77:13) I będę rozmyślał o każdem dziele Twojem, a o uczynkach Twoich będę opowiadał.
10.ASZKENAZY (77:13) I rozpamiętywani całe dzieło Twe i zatapiam się w potężnych Twych poczynaniach.
11.SZERUDA(77:13) I rozpamiętywam wszystkie dzieła Twoje, i rozważam czyny Twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:13) I rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:13) Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam.
14.BRYTYJKA(77:13) Rozpamiętuję wszystkie dzieła twojeI rozważam czyny twoje.
15.POZNAŃSKA(77:13) rozpamiętywać wszystkie Twoje dzieła, rozważać wielkie czyny Twoje.
16.WARSZ.PRASKA(77:13) Zastanawiam się nad Twoimi dziełami i rozważam wszystkie Twoje czyny.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:13) Rozważam wszystkie Twoje dzieła oraz rozpamiętuję Twe czyny.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:13) Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś, I zacząłem rozważać Twoje czyny.