« Psal 77:12 Księga Psalmów 77:13 Psal 77:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:13a) Boże, w świętem droga twoja. Ktory bog wieliki jako Bog nasz?
2.PS.PUŁAWSKI(76:13a) Boże, w świętym droga twoja. Kto bog wieliki jako Bog nasz?
3.WUJEK.1923(77:14) Boże, w świątości droga twoja; któryż Bóg wielki, jako Bóg nasz?
4.GDAŃSKA.1881(77:14) Boże! święta jest droga twoja. Któryż Bóg jest tak wielki, jako Bóg nasz?
5.GDAŃSKA.2017Boże, święta jest twoja droga; który bóg jest tak wielki, jak nasz Bóg?
6.PS.BYCZ.1854(77:14) O-Boże! w-świątyni droga-Twoja; któż Bogiem, większym jak-Bóg?
7.GÖTZE.1937(77:14) Boże, święta jest droga Twoja! Któż jest tak wielkim Bogiem, jak Ty?
8.CYLKOW(77:14) Panie w świętości droga Twoja; któryż Bóg wielkim jak Pan.
9.KRUSZYŃSKI(77:14) Boże, święta jest droga Twoja! Któryż bóg tak wielki, jak Bóg nasz?
10.ASZKENAZY (77:14) O Boże, w świętości Twa droga, któż siłą bożą, wielką jako Bóg?
11.SZERUDA(77:14) Boże, święta jest droga Twoja! Któreż bóstwo jest tak wielkie jak Bog?
12.TYSIĄCL.WYD1(76:14) Boże, Twa droga jest święta: który bożek dorówna Bogu naszemu wielkością?
13.TYSIĄCL.WYD5(77:14) Boże, Twoja droga jest święta; który bóg dorówna wielkością naszemu Bogu?
14.BRYTYJKA(77:14) Boże, święta jest droga twoja! Któryż bóg jest tak wielki jak Bóg?
15.POZNAŃSKA(77:14) Boże, święta jest droga Twoja; któryż bóg jest tak wielki jak Bóg nasz?
16.WARSZ.PRASKA(77:14) O Boże, jakże święte są Twoje drogi! Gdzież jest bóg, który byłby równy naszemu Bogu?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:14) Boże, Twoja droga w świętości; który bóg jest wielkim jak Bóg?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:14) Boże, wszystko, co robisz, jest święte! Który bóg jest tak wielki jak nasz Bóg?