« Psal 77:13 Księga Psalmów 77:14 Psal 77:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:13b) Ty jeś Bog, jenże czynisz dziwy. (76:14a) Znamienitą uczynił jeś w ludzioch cześć twoję,
2.PS.PUŁAWSKI(76:13b) Ty jeś Bog, jenże czynisz cuda. (76:14a) Zjawił jeś w ludzioch moc twoję,
3.WUJEK.1923(77:15) Tyś jest Bóg, który dziwy czynisz: oznajmiłeś między narody moc twoję.
4.GDAŃSKA.1881(77:15) Tyś jest Bóg, który czynisz cuda; podałeś do znajomości między narody moc twoję.
5.GDAŃSKA.2017Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda; dałeś poznać narodom swoją moc.
6.PS.BYCZ.1854(77:15) Tyś, tym-Bogiem, robiącym cuda; Ty,-dałeś-poznać, między ludami, moc-Twoję.
7.GÖTZE.1937(77:15) Tyś jest Bogiem, który czyni cuda; Tyś okazał moc Swoją wśród narodów.
8.CYLKOW(77:15) Ty o Panie, cudotwórco, objawiłeś między ludami potęgę Twoję.
9.KRUSZYŃSKI(77:15) Tyś Bogiem cuda czyniącym; dałeś poznać narodom moc Twoją.
10.ASZKENAZY (77:15) Tyś siłą wszechmocną, co sprawia cud, oznajmiłeś moc Twą między ludy.
11.SZERUDA(77:15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; objawiłeś narodom moc swoją.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:15) Tyś jest Bogiem działającym cuda, objawiłeś potęgę swą ludom.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:15) Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę.
14.BRYTYJKA(77:15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; Dałeś poznać narodom moc swoją.
15.POZNAŃSKA(77:15) Ty jesteś Bogiem, który cuda czyni, moc swoją ludom objawiłeś.
16.WARSZ.PRASKA(77:15) Tylko Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda, Tyś swoją moc okazał narodom.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:15) Ty, o Boże, cudotwórco, objawiłeś pomiędzy ludźmi Twą potęgę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:15) Jesteś Bogiem, który czyni cuda! Całym ludom dałeś poznać swoją moc.