« Psal 77:14 Księga Psalmów 77:15 Psal 77:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:14b) wybawił jeś w ramieniu twojem lud twoj, syny Jakobowy i Jozefowy.
2.PS.PUŁAWSKI(76:14b) odkupił jeś w ramieniu twoim lud twoj, syny Jakobowy i Jozefowy.
3.WUJEK.1923(77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud twój: syny Jakób i Józeph.
4.GDAŃSKA.1881(77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud swój, syny Jakóbowe i Józefowe. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Odkupiłeś swoim ramieniem twój lud, synów Jakuba i Józefa. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(77:16) Wyzwoliłeś, z-ramieniem, lud-Twój; dzieci Jakóba, oraz-Józefa.
7.GÖTZE.1937(77:16) Tyś ocalił lud Swój wzniesionem ramieniem, synów Jakóba i Józefa. Sela.
8.CYLKOW(77:16) Wyzwoliłeś dzielném ramieniem lud Twój, synów Jakóba i Józefa. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(77:16) Ramieniem odkupiłeś lud swój - synów Jakóba i Józefa. - SELAh.
10.ASZKENAZY (77:16) Wybawiłeś ramieniem Twój lud, syny Jakóba i Józefa. Selah.
11.SZERUDA(77:16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój synów Jakuba i Józefa. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:16) Ramieniem swoim lud Twój zbawiłeś, potomstwo Jakuba i Józefa.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:16) Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa. Sela.
14.BRYTYJKA(77:16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, Synów Jakuba i Józefa. Sela.
15.POZNAŃSKA(77:16) Potęgą Twego ramienia wyzwoliłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa.
16.WARSZ.PRASKA(77:16) Swą potężną prawicą wyzwoliłeś swój naród, synów Jakuba i Józefa. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:16) Dzielnym ramieniem wyzwoliłeś Twój lud, synów Jakóba i Josefa. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:16) Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud - Synów Jakuba i Józefa. Sela.