« Psal 77:17 Księga Psalmów 77:18 Psal 77:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:17b) głos gromu twego w kole. (76:18) Rozświeciły są błyskawice twoje okręgu ziemie, poruszyła sie i wezdrżała ziemia.
2.PS.PUŁAWSKI(76:17b) głos gromu twego w kole. (76:18) Poświeciły błyskawice twoje okręgu ziemie, poruszyła sie i wezdrżała ziemia.
3.WUJEK.1923(77:19) Błyskawice twoje okrąg ziemie oświecały; wzruszyła się i zatrzęsła się ziemia.
4.GDAŃSKA.1881(77:19) Huczało grzmienie twoje po obłokach, błyskawice oświeciły okrąg ziemi, ziemia się wzruszyła i zatrzęsła.
5.GDAŃSKA.2017Huk twego grzmotu wśród obłoków, błyskawice oświetliły świat, ziemia poruszyła się i zatrzęsła.
6.PS.BYCZ.1854(77:19) Głos grzmotu-Twego, był w-okręgu-niebios; oświécały błyskawice świat; wzruszyła-się, i-zadrżała ta-ziemia.
7.GÖTZE.1937(77:19) Głos grzmotu Twego rozbrzmiał w wichrze, błyskawice oświecały okrąg ziemi, zatrzęsła się i zadrżała ziemia.
8.CYLKOW(77:19) Odgłos gromu Twojego w wichrze, oświeciły błyskawice świat; drżała i wstrząsała się ziemia.
9.KRUSZYŃSKI(77:19) Głos gromu Twego na okręgu, - błyskawice oświecały okrąg ziemi - wzruszyła i zatrzęsła się ziemia.
10.ASZKENAZY (77:19) Głos gromu Twojego w okręgu, - błyskawice rozjaśniły światokrąg - wstrząsnęła się i zadrżała ziemia.
11.SZERUDA(77:19) Rozlegał się grzmot Twych kół, błyskawice oświetlały okrąg ziemi, ziemia drżała i trzęsła się.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:19) Grzmot Twój w burzy zahuczał, pioruny świat rozjaśniły: ruszyła i zatrzęsła się ziemia.
13.TYSIĄCL.WYD5(77:19) Głos Twego grzmotu wśród terkotu kół, pioruny świat rozjaśniły, poruszyła się i zatrzęsła ziemia.
14.BRYTYJKA(77:19) Rozległ się grzmot twój jak turkot kół, Błyskawice oświetliły świat, Ziemia zadrżała i zatrzęsła się.
15.POZNAŃSKA(77:19) Grzmot Twój huczał niby turkot kół, błyskawice rozświetlały krąg świata, drżała i chwiała się ziemia.
16.WARSZ.PRASKA(77:19) Dudniąc toczyły się Twe grzmoty, błyskawice oświetlały ziemię chwiała się drżąc cała ziemia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:19) W wichrze odgłos Twojego gromu, świat oświeciły błyskawice; drżała i wstrząsnęła się ziemia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:19) Głos Twego grzmotu słychać w zawierusze, Błyskawice rozświetliły świat, Ziemia zatrzęsła się i zadrżała.