« Psal 77:5 Księga Psalmów 77:6 Psal 77:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:6) I myślił jeśm w nocy z siercem mojim, i skuszał jeśm sie, i miotł jeśm duch moj.
2.PS.PUŁAWSKI(76:6) I myślił jeśm w nocy z siercem moim, i skuszał jeśm sie, i miotł jeśm duch ❬moj❭.
3.WUJEK.1923(77:7) I rozważałem w nocy w sercu mojem; i ćwiczyłem się, i umiatałem ducha mojego.
4.GDAŃSKA.1881(77:7) Wspominałem sobie na śpiewanie moje; w nocym w sercu swem rozmyślał, i wywiadywał się o tem duch mój, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017Przypominam sobie mój śpiew; nocą rozmyślam w sercu i mój duch docieka:
6.PS.BYCZ.1854(77:7) Przypomniałem-sobie grywanié-mé-na-lutni; jam w-nocy, z-sercem-mojém, rozmawiał, i-dowiadywał-się duch-mój:
7.GÖTZE.1937(77:7) W nocy myślę o swojej grze na strunach, rozmyślam w sercu swojem, i duch mój bada:
8.CYLKOW(77:7) Wspominam pieśń moję w nocy; w sercu mojém rozpamiętywam, a docieka duch mój.
9.KRUSZYŃSKI(77:7) Wspomniałem na śpiewania moje, w nocy w sercu mem rozmyślał i to rozważał duch mój.
10.ASZKENAZY (77:7) Wspomnę: me wygrywanie po nocach, - wraz z wyobraźnią mą się zanurzam i szuka, bada mój duch.
11.SZERUDA(77:7) Rozważam w nocy w sercu, rozpamiętywam i duch mój docieka:
12.TYSIĄCL.WYD1(76:7) wspominam. Rozmyślam nocą w mym sercu, roztrząsam i duch mój docieka:
13.TYSIĄCL.WYD5(77:7) wspominam. Rozmyślam nocą w sercu, roztrząsam i duch mój docieka:
14.BRYTYJKA(77:7) Rozważam w nocy w sercu, Rozmyślam i duch mój docieka:
15.POZNAŃSKA(77:7) Rozpamiętuję nocą w swym sercu, rozważam i roztrząsam w duchu:
16.WARSZ.PRASKA(77:7) Błąka się nocami me serce, roztrząsam wszystko i w myśli badam.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:7) W nocy wspominam moją pieśń oraz rozmyślam w moim sercu, zatem mój duch docieka.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:7) Wśród nocy wspominam mą pieśń. Całym sercem dociekam, W głębi ducha badam: