« Psal 77:6 Księga Psalmów 77:7 Psal 77:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:7) Azali na wieki porzuci Bog? I nie przyłoży, by lubieźliwszy był jeszcze?
2.PS.PUŁAWSKI(76:7) Aza na wieki porzuci Bog? Albo nie przepuści, aby lubieźliwszy był jeszcze?
3.WUJEK.1923(77:8) Izali na wieki Bóg odrzuci? czy nie przyda, aby jeszcze był łaskaw?
4.GDAŃSKA.1881(77:8) Izali mię na wieki odrzuci Pan, a więcej mi już łaski nie ukaże?
5.GDAŃSKA.2017Czy Pan odrzuci na wieki i już więcej nie okaże łaski?
6.PS.BYCZ.1854(77:8) Czy-na-wieki odrzuci-mię Pan, i-nie przyczyni-się do-ułaskawienia mię znowu?
7.GÖTZE.1937(77:8) Czyż na wieki Pan odrzuci, a nigdy już łaskawości nie okaże?
8.CYLKOW(77:8) Czyż na wieki porzuci Pan, a nigdy nie ulituje się już.
9.KRUSZYŃSKI(77:8) Czy na wieki odrzuci mnie Pan, i nie dozwoli ujrzeć łaski?
10.ASZKENAZY (77:8) Czyż na wieczności poniecha Pan i nie zmiłuje się już nigdy?
11.SZERUDA(77:8) Czyż Pan na zawsze odrzucił i już nigdy nie okaże łaski?
12.TYSIĄCL.WYD1(76:8) «Czy Bóg odrzuci na wieki i już nie będzie łaskawy?
13.TYSIĄCL.WYD5(77:8) Czy Bóg odrzuca na wieki i nie jest już łaskawy?
14.BRYTYJKA(77:8) Czy Pan na wieki odrzucaI nigdy już nie okaże łaski?
15.POZNAŃSKA(77:8) Czy Pan odrzuci [nas] na wieki i nigdy już nie okaże łaski?
16.WARSZ.PRASKA(77:8) Czy będę już na zawsze odrzucony przez Pana? Czy już nigdy więcej nie okaże mi łaski?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:8) Czy Bóg porzuci na wieki i już nigdy się nie ulituje?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:8) Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności?