« Psal 77:8 Księga Psalmów 77:9 Psal 77:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:9b) Albo wstrzyma w gniewie swojem miłosierdzia swoja?
2.PS.PUŁAWSKI(76:9b) Albo wstrzyma w gniewie swoim miłosierdzia swa?
3.WUJEK.1923(77:10) Albo w gniewie swym zatrzyma litości swoje?
4.GDAŃSKA.1881(77:10) Izali zatrzymał w gniewie litości swoje? Sela.
5.GDAŃSKA.2017Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w gniewie stłumił swoją łaskawość? Sela.
6.PS.BYCZ.1854(77:10) Czy-zapomniał, o politowaniach, Bóg? czyliż zatkał, w-gniéwie, miłosierdzié-swojé?
7.GÖTZE.1937(77:10) Czyż Bóg zapomniał być łaskawym? Czyż w gniewie zamknął zmiłowanie Swoje? Sela.
8.CYLKOW(77:10) Czyli zapomniał litować się Pan? albo wstrzymał w gniewie miłosierdzie Swoje. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(77:10) Czy zapomniał Bóg zmiłować się, izali powstrzymał w gniewie miłosierdzie swoje? - SELAh.
10.ASZKENAZY (77:10) Czyżby zlitowania przepomniał Wszechmocny, czyliteż w gniewie zawarł miłosierdzia Swe? Selah.
11.SZERUDA(77:10) Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(76:10) Czy Bóg o litości zapomniał, czy gniewny zamknął swe miłosierdzie?»
13.TYSIĄCL.WYD5(77:10) Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie? Sela.
14.BRYTYJKA(77:10) Czy Bóg zapomniał litości, Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela.
15.POZNAŃSKA(77:10) Czy Bóg zapomniał o litości i stłumił w gniewie swoje miłosierdzie?
16.WARSZ.PRASKA(77:10) Czy Bóg zapomniał o swej łaskawości? Czy jego gniew wziął nad zmiłowaniem górę? [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:10) Czy Bóg zapomniał się litować? Czy w gniewie wstrzymał Swe miłosierdzie? Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(77:10) Czy Bóg może zapomnieć o litości? Czy w gniewie może stłumił miłosierdzie? Sela.