« Psal 77:20 Księga Psalmów 78:1 Psal 78:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:1) Rozumiejcie, lud moj, zakon moj, nakłońcie ucho wasze w słowa ust mojich!
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Azaf. (77:1) Słuchajcie, lud moj, głosa mego, nakłońcie ucho wasze w słowa ust moich!
3.WUJEK.1923Wyrozumienia Asaphowi. Słuchajcie, ludu mój, zakonu mego: nakłońcie ucha swego ku słowom ust moich.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń wyuczająca podana Asafowi. Słuchaj, ludu mój! zakonu mego; nakłońcież uszów swych do słów ust moich.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń pouczająca. Asafa. Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku słowom moich ust.
6.PS.BYCZ.1854Spiéw-nauczający Asafa. Posłuchaj, ludu-mój, nauki-mojéj; nachylcie uszu-waszych, do-wyrazów ust-moich.
7.GÖTZE.1937Pouczenie Asafa. SŁUCHAJ, ludu mój, zakonu mego; skłońcie ucho swoje do słów ust moich!
8.CYLKOWDumanie Asafa. Słuchaj ludu mój nauki mojéj, skłońcie ucho wasze ku słowom ust moich.
9.KRUSZYŃSKIPieśń pouczająca Asafa. Posłuchaj ludu mój zakonu mego, nakłońcie swe uszy na słowa ust moich.
10.ASZKENAZY Asafa (śpiew) ku wyrozumieniu. Posłuchaj ludzie mój mej nauki, nadstawcie ucha powiedzeniom mych ust,
11.SZERUDAPieśń pouczająca Asafa. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu do słów ust moich!
12.TYSIĄCL.WYD1(77:1) Maskils. Asafowy. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy wasze nakłońcie na słowa ust moich.
13.TYSIĄCL.WYD5Pieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
14.BRYTYJKAPieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, Nakłońcie uszu na słowa ust moich!
15.POZNAŃSKAPieśń pouczająca Asafa. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie ucha ku słowom moich ust!
16.WARSZ.PRASKAPieśń pouczająca Asafa. Przyjmij, o ludu, moje pouczenia, nakłoń swoje ucho ku słowom, które wypowiadam.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dumanie Asafa. Słuchaj, Mój ludu, Mego Prawa; nakłoń swe ucho do słów Mych ust.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPieśń pouczająca. Asafowa. Słuchaj, mój ludu, mego Prawa, Nastawcie uszu na słowa moich warg!
19.TOR.PRZ.Pieśń pouczająca. Asafa. Słuchaj, mój ludu, mojego Prawa, skłońcie ucho ku słowom moich ust.