« Psal 78:9 Księga Psalmów 78:10 Psal 78:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:13) nie strz❬e❭gli są obrzęda bożego a w zakonie jego nie chcieli chodzić
2.PS.PUŁAWSKI(77:13) nie strzegli obrzęda bożego i w zakonie jego nie chcieli chodzić,
3.WUJEK.1923Nie strzegli Testamentu Bożego: i nie chcieli chodzić w zakonie jego.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie przestrzegali przymierza Bożego, a według zakonu jego zbraniali się chodzić.
5.GDAŃSKA.2017Bo nie strzegli przymierza Boga i nie chcieli postępować według jego prawa.
6.PS.BYCZ.1854Nie zachowywały przymierza Boga, i,-za-ustawą-Jego, odmówiły postępowania.
7.GÖTZE.1937Nie zachowali przymierza Bożego i opierali się chodzić według zakonu Jego,
8.CYLKOWNie strzegli przymierza Pańskiego, a wedle nauki Jego wzbraniali się postępować.
9.KRUSZYŃSKINie strzegli przymierza Bożego, i według zakonu Jego wzbraniali się chodzić.
10.ASZKENAZY Nie strzegli przymierza bożego a w Jego nauce' kroczyć nie chcieli.
11.SZERUDANie przestrzegali Przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:10) Nie zachowali przymierza z Bogiem i nie chcieli postępować według Jego Prawa.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie zachowali przymierza z Bogiem i nie chcieli postępować według Jego Prawa.
14.BRYTYJKANie strzegli przymierza Bożego, A według zakonu jego nie chcieli postępować.
15.POZNAŃSKANie strzegli Przymierza Bożego i nie chcieli postępować według Jego Prawa;
16.WARSZ.PRASKANie zachowali Przymierza z Bogiem i nie poszli za Jego radami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie strzegli Przymierza Boga i wzbraniali się postępować według Jego Prawa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie dotrzymali przymierza z Bogiem, Wymówili posłuszeństwo Jego Prawu.