« Psal 78:20 Księga Psalmów 78:21 Psal 78:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:25) Przeto usłyszał Bog i czakał a ogień zażegł sie jest w Jakob, a gniew wstąpił w Israhel,
2.PS.PUŁAWSKI(77:25) Przeto usłyszał Bog i czakał a ogień zażegł sie w Jakob, a gniew wstąpił na Israhel,
3.WUJEK.1923Przetóż usłyszał Pan i odłożył: i ogień zapalił się przeciw Jakóbowi, i gniew powstał przeciw Izraelowi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż usłyszawszy to Pan, rozgniewał się, a ogień się zapalił przeciw Jakóbowi, także i popędliwość powstała przeciw Izraelowi;
5.GDAŃSKA.2017Gdy PAN to usłyszał, rozgniewał się i ogień zapłonął przeciw Jakubowi, i gniew wybuchnął przeciw Izraelowi;
6.PS.BYCZ.1854Tedy usłyszał Pan, i-rozgniéwał-się, aż-ogień się-zapalił, przeciw-Jakóbowi, że-nawet gniéw się-wzmógł, przeciw-Izraelowi.
7.GÖTZE.1937Dlatego, gdy Pan to usłyszał, rozgniewał się, a ogień się zapalił przeciwko Jakóbowi, i gniew powstał przeciwko Izraelowi
8.CYLKOWPrzeto usłyszał Bóg i oburzył się, i ogień zapłonął w Jakóbie, i gniew wybuchł na Izraela.
9.KRUSZYŃSKIDlatego usłyszał Pan i gniewem się uniósł; i ogień zapalił się przeciwko Jakóbowi, a także powstał gniew przeciwko Izraelowi.
10.ASZKENAZY "Czyteż zdoła dać chleb, czy przysposobi mięsa Swemu ludowi?"
11.SZERUDAPrzeto usłyszawszy to Pan uniósł się gniewem; ogień zapalił się przeciwko Jakubowi, także i gniew zapłonął przeciw Izraelowi,
12.TYSIĄCL.WYD1(77:21) Toteż, gdy Pan usłyszał, zapalił się gniewem, i ogień rozgorzał przeciw Jakubowi, i gniew przeciw Izraelowi wybuchnął,
13.TYSIĄCL.WYD5Toteż gdy Pan usłyszał, zapałał gniewem, i ogień rozgorzał przeciw Jakubowi, <i gniew jeszcze wezbrał przeciw Izraelowi>,
14.BRYTYJKAPrzeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem; Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, Także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi,
15.POZNAŃSKAPrzeto rozgniewał się Jahwe, skoro to usłyszał; ogień zapłonął przeciw Jakubowi i wezbrał gniew przeciwko Izraelowi,
16.WARSZ.PRASKAGdy Pan to usłyszał, rozgniewał się bardzo, ogniem zapłonął przeciw Jakubowi, Izraelowi okazał swoje zagniewanie
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY to usłyszał, oburzył się oraz zapłonął ogień przeciwko Jakóbowi, wybuchł gniew przeciwko Israelowi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego gdy PAN to usłyszał, bardzo się rozgniewał - Zapłonął ogień przeciw Jakubowi I wybuchł gniew przeciw Izraelowi,