« Psal 78:26 Księga Psalmów 78:27 Psal 78:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:31) i płynęło na nie jako proch mięso a jako piasek ptacy pierzeni,
2.PS.PUŁAWSKI(77:31) i pl❬u❭ło na nie jako proch mięso a jako piasek ptacy pierzeni,
3.WUJEK.1923I spuścił na nie mięso, jako proch: a jako piasek morski ptastwo skrzydlaste.
4.GDAŃSKA.1881I spuścił na nich mięso jako proch, i ptastwo skrzydlate jako piasek morski;
5.GDAŃSKA.2017Zesłał im mięso jak pył i ptactwo skrzydlate jak piasek morski.
6.PS.BYCZ.1854I-kazał-spuszczać na-nich, jak-proch, mięsiwo; a,-jak-piasek morski, ptaki skrzydlaste.
7.GÖTZE.1937I zesłał na nich mięso jak pył i ptastwo skrzydlaste jak piasek morski;
8.CYLKOWI spuścił deszczem na nich jak proch mięso, i jak piasek morski ptactwo skrzydlate.
9.KRUSZYŃSKII zesłał na nich mięso jako pył, i ptactwo skrzydlate jako piasek morski.
10.ASZKENAZY Spuścił na nich mięso niby proch a jako mórz piasek - ptactwo skrzydlate.
11.SZERUDAI spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:27) I zesłał na nich mięso jak proch i ptaki skrzydlate jak morski piasek.
13.TYSIĄCL.WYD5I zesłał im mięso, jak kurzawę, i ptaki skrzydlate, jak morski piasek.
14.BRYTYJKASpuścił na nich mięso jak proch, A ptactwo skrzydlate jak piasek morski.
15.POZNAŃSKAi spuścił na nich mięso jak proch, ptactwo skrzydlate jak piasek morski.
16.WARSZ.PRASKAI spuścił na nich mięso, jak deszcz z ziaren pyłu, ptaków mnóstwo, jak piasku nad brzegami morza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jak proch, niczym deszcz spuścił na nich mięso, ptactwo skrzydlate jak piasek morski.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSpuścił na nich mięso niczym pył, Ptactwo skrzydlate niczym piasek morski.