« Psal 78:33 Księga Psalmów 78:34 Psal 78:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:38) Gdy zabije je, szukachą jego i wracali sie, i rano przychodzili k niemu,
2.PS.PUŁAWSKI(77:38) Gdy ubijał je, szukali jego i wrocili sie, i rano szli do niego,
3.WUJEK.1923Gdy je zabijał, szukali go: i wracali się, i raniuczko chodzili do niego.
4.GDAŃSKA.1881Gdy ich tracił, jeźliże go szukali, i nawracali się, a szukali z rana Boga,
5.GDAŃSKA.2017Gdy ich zabijał, szukali go; nawracali się i o świcie szukali Boga;
6.PS.BYCZ.1854Kiedy zabijał-ich; tedy-szukali-Go, i-nawracali-się, oraz-troskliwie-poszukiwali Boga.
7.GÖTZE.1937Gdy ich zabijał, wtedy pytali o Niego i zawracali znów i gorliwie szukali Boga,
8.CYLKOWGdy ich gromił, błagali Go, i nawrócili się, i szukali Pana.
9.KRUSZYŃSKIGdy ich bił, szukali Go, i z rana nawracali się do Boga.
10.ASZKENAZY Gdy ich mordował a bylibyż szukali Go, i wrócili się i rankami Go wypatrywali.
11.SZERUDAGdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i gorliwie radzili się Boga.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:34) Szukali Go, gdy ich zabijał i nawróceni znów szukali Boga.
13.TYSIĄCL.WYD5Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i znów szukali Boga.
14.BRYTYJKAGdy ich zabijał, szukali go, Nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga.
15.POZNAŃSKAGdy zsyłał na nich śmierć, szukali Go, nawracali się i wypatrywali Go z utęsknieniem;
16.WARSZ.PRASKAKiedy w nich uderzał, o Boga pytali, wracali do Niego i Jego szukali.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy ich gromił – błagali Go, nawracali się oraz szukali Boga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy ich zabijał, wtedy Go szukali, Zwracali się ku Bogu, pragnęli Go znaleźć.