« Psal 78:34 Księga Psalmów 78:35 Psal 78:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:39) i rozpamiętali sie są, iże Bog jest pomocnik jich i Bog wirzchni odkupiciel jich jest.
2.PS.PUŁAWSKI(77:39) i rozpamiętali sie, iż Bog pomocnik jich jest i Bog wirzchni odkupiciel jich jest.
3.WUJEK.1923I wspomnieli, że Bóg jest ich pomocnikiem, a Bóg wysoki jest ich odkupicielem.
4.GDAŃSKA.1881Przypominając sobie, iż Bóg był skałą ich, a Bóg najwyższy odkupicielem ich:
5.GDAŃSKA.2017Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy – ich Odkupicielem;
6.PS.BYCZ.1854Tedy-pamiętali, że Bóg, skałą-ich; że-Bóg Najwyższy, odkupicielem-ich.
7.GÖTZE.1937Wspominając, że Bóg jest opoką ich, a Bóg najwyższy — odkupicielem ich.
8.CYLKOWI wspomnieli, że Pan opoką ich, a Pan najwyższy zbawcą ich.
9.KRUSZYŃSKII przypomnieli sobie, że Bóg skałą ich, i Bóg Najwyższy Wybawcą ich.
10.ASZKENAZY I byli pomni, że Bóg ich opoką a wszechmoc najwyższa ich zbawcą, -
11.SZERUDAWtedy przypominali sobie, że Bóg jest skałą ich, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:35) I przypomnieli sobie, że Bóg jest dla nich opoką, że Bóg Najwyższy ich Zbawicielem.
13.TYSIĄCL.WYD5I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich opoką, że Bóg Najwyższy ich wybawicielem.
14.BRYTYJKAPrzypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, Że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich.
15.POZNAŃSKAprzywodzili sobie na pamięć, że Bóg jest ich opoką, że Bóg, Najwyższy, ich Wybawcą.
16.WARSZ.PRASKAI przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, Bogiem Najwyższym, ich Wybawicielem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnieli, że Bóg jest ich Opoką, Pan Najwyższy ich Zbawcą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypominali sobie, że Bóg jest ich Opoką, Że Bóg Najwyższy jest ich Odkupicielem.