« Psal 78:37 Księga Psalmów 78:38 Psal 78:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:42) On zaprawdę jest miłosierdny, slutujący będzie grzechom jich i nie rozproszy jich. (77:43) I opłwit był, aby otwrocił gniew swoj i nie zażegł wszego gniewu swego.
2.PS.PUŁAWSKI(77:42) Ale on jest miłosierny i lutościw będzie grzechom jich i nie rozproszy jich. (77:43) I opłwit był, by odwrocił gniew swoj i nie zażegł swego gniewu wszego.
3.WUJEK.1923A on jest miłosierny: i miłościw będzie grzechom ich, i nie zatraci ich: i wiele uczynił, aby odwracał gniew swój: i nie zapalił wszystkiego gniewu swego.
4.GDAŃSKA.1881On jednak będąc miłosierny odpuszczał nieprawości ich, a nie zatracał ich, ale częstokroć odwracał gniew swój, a nie pobudzał wszystkiego gniewu swego;
5.GDAŃSKA.2017On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich; często odwracał swój gniew i nie pobudzał całej swej zapalczywości;
6.PS.BYCZ.1854Wszelako-On, miłosiern, zgładzał nieprawość, i-nie zgubił ich; owszem,-wielokrotnie odwracał gniéw-swój, i-nie obudzał całéj zapalczywosci-swojéj.
7.GÖTZE.1937Ale On był miłosierny i przebaczał nieprawość, i nie wyniszczał ich; częstokroć odwracał gniew Swój i nie wzbudzał całej zapalczywości Swojej,
8.CYLKOWA On miłosierny odpuszczał winę i nie zgładził, a często odwracał gniew Swój, i nie pobudzał całéj zapalczywości Swojéj.
9.KRUSZYŃSKIA On miłosierny odpuszczał grzech, i nie zatracał ich, ale częstokroć odwracał gniew swój i nie pobudzał wszystkiego zagniewania swego.
10.ASZKENAZY On wszelako miłosierny odpuści grzech i nie wytraci, i wielce zawściągnął Swój gniew ani obruszy wszystkiej zapalczywości Swej.
11.SZERUDAOn jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił, ale często powściągał gniew i nie wybuchnął całą popędliwością swoją,
12.TYSIĄCL.WYD1(77:38) On jednak litując się odpuszczał winę, a ich nie gubił i często swój gniew hamował, i nie wylewał całej swej zapalczywości.
13.TYSIĄCL.WYD5On jednak, litując się, odpuszczał winę, a nie wytracał ich, i często powściągał swój gniew, i nie pobudzał całej swej zapalczywości.
14.BRYTYJKAOn jednak, będąc miłosierny, Odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją.
15.POZNAŃSKAOn jednak w swym miłosierdziu odpuszczał winę i nie wytracał ich; po wielokroć powściągał swą zapalczywość i nie dawał się unieść niepohamowanym gniewem;
16.WARSZ.PRASKAAle On w swym miłosierdziu przebaczał im winy, ludowi swojemu nie gotując zagłady. Często zapominał o swoim gniewie i powstrzymywał swoją zapalczywość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A On, miłosierny, odpuszczał ich winę i ich nie zgładzał; często odwracał Swój gniew i nie pobudzał całej Swojej zapalczywości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak, miłosierny, przykrywał ich winę i nie dopuścił do ich wyniszczenia. Często powstrzymywał swój gniew i nie rozniecał swej zapalczywości.