« Psal 78:3 Księga Psalmów 78:4 Psal 78:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:4) nie są utajona od synow jich w p❬o❭koleniu drugiem, (77:5) powiadając chwały gospodnowy i czci jego, i dziwy jego, jeż uczynił.
2.PS.PUŁAWSKI(77:4) nie są utajony od synow jich w pokoleniu drugiem, (77:5) powiadając chwały i mocy Bogu, i dziwy jego, jeż uczynił.
3.WUJEK.1923Nie zataiły się przed syny ich w drugim narodzie, powiadając chwały Pańskie, i mocy jego i cuda jego, które czynił.
4.GDAŃSKA.1881Nie zataimy tego przed synami ich, którzy przyszłym potomkom swoim opowiadać będą chwały Pańskie, i moc jego, i cuda jego, które uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Nie zataimy tego przed ich synami, opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale PANA, o jego mocy i cudach, które czynił.
6.PS.BYCZ.1854Nie utajemy tego, przed-dziećmi-ich; przed-pokoleniem następném, opowiadać-będącém chwały Pana, i-moc-Jego, oraz-cuda-Jego, których dokazał.
7.GÖTZE.1937Tego nie chcemy zataić przed dziećmi ich, lecz przyszłemu pokoleniu sławę Pana opowiemy, Jego moc i Jego cuda, które uczynił.
8.CYLKOWNie zataimy przed synami ich, pokoleniu późnemu opowiadając chwałę Boga, i potęgę Jego, i cuda Jego których dokonał.
9.KRUSZYŃSKINie zataimy przed synami ich: następnym pokoleniom opowiadać będziemy chwały Pańskie i moc Jego, i cuda Jego, które uczynił.
10.ASZKENAZY Nie zaprzemyż ich synom po ostatnie pokolenie., opowiadając chwały Jehowy i moc Jego oraz cuda jego dziwne, których dokonał.
11.SZERUDANie zataimy tego przed ich synami, lecz będziemy opowiadać przyszłemu pokoleniu: O chwalebnych czynach Pana i o Jego mocy, i cudownych dziełach, których dokonał.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:4) tego nie ukryjemy przed ich synami, opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał.
13.TYSIĄCL.WYD5tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał.
14.BRYTYJKATego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: Chwalebne czyny Pana i moc jego Oraz cudowne dzieła, których dokonał.
15.POZNAŃSKAnie zataimy przed ich synami, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: o chwale Jahwe i o Jego mocy, o Jego cudach, które zdziałał.
16.WARSZ.PRASKAtego nie chcemy ukrywać przed synami naszymi, lecz przyszłym pokoleniom chcemy o tym mówić: o przesławnych czynach i o potędze Pana, i o wszystkich cudach, których On dokonał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie zataimy przed ich synami; opowiadając przyszłemu pokoleniu chwałę Boga, Jego potęgę i Jego cuda, które wśród nas dokonał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zataimy przed ich synami! Opowiemy przyszłemu pokoleniu O przejawach chwały PANA, o Jego mocy Oraz o cudach przez Niego dokonanych.