« Psal 78:44 Księga Psalmów 78:45 Psal 78:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:50) posłał w nie psią muchę, i jadła je, i żabę, i rozegnała je.
2.PS.PUŁAWSKI(77:50) posłał w nie psią muchę, i jadła je, i żabę, i rozegnała je.
3.WUJEK.1923Puścił na nie rozmaitą muchę, i kąsała je, i żabę, i wygubiła je.
4.GDAŃSKA.1881Przepuścił na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich gubiły:
5.GDAŃSKA.2017Zesłał na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich niszczyły;
6.PS.BYCZ.1854Zesłał-był, na-nich, rozmaitość-owadu, żeby-kąsał-ich; a,-żaby, iżby-gubiły-ich.
7.GÖTZE.1937Posłał wśród nich gzy, które ich kąsały, i żaby, aby ich niszczyły;
8.CYLKOWNasłał na nich robactwo a pożerało ich, i ropuchy które ich gubiły.
9.KRUSZYŃSKIZesłał na nich muchy jadowite, aby ich kąsały, i żaby, aby ich wygubiły.
10.ASZKENAZY Zeszłe na nie robactwo, i będzie je pożerać i żaby, a zniszczą je.
11.SZERUDAZesłał na nich robactwo, które ich pożerało i żaby, które ich gubiły;
12.TYSIĄCL.WYD1(77:45) Nasłał na nich muchy, które ich kąsały, i żaby, które ich niepokoiły,
13.TYSIĄCL.WYD5Nasłał na nich muchy, które ich kąsały, i zgubne dla nich żaby.
14.BRYTYJKAZesłał na nich robactwo, które ich pożerało, I żaby, które ich trapiły;
15.POZNAŃSKAzesłał na nich robactwo, które ich żarło, i żaby, które ich niszczyły;
16.WARSZ.PRASKAgdy zsyłał na nich roje much jadowitych, które ich pożerały, oraz masy żab, które ich niszczyły;
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasłał na nich robactwo, aby ich pożerało oraz ropuchy, co ich gubiły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZesłał na nich kąśliwe owady, Przygnał żaby, które ich niszczyły.