« Psal 78:4 Księga Psalmów 78:5 Psal 78:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:6) I pobudził świadecstwo w Jakob a zakon położył w Israhel, (77:7a) kielko kazał oćcom naszym zjawiona uczynić je synom swojim,
2.PS.PUŁAWSKI(77:6) I pobudził obrząd w Jakobie a zakon położył w Israhel, (77:7a) kielko kazał ojcom naszym zjawiona uczynić je synom swoim,
3.WUJEK.1923I wzbudził świadectwo w Jakóbie, a zakon położył w Izraelu: jako wielkie rzeczy rozkazał ojcom naszym, aby je oznajmili synom swoim:
4.GDAŃSKA.1881Bo wzbudził świadectwo w Jakóbie, a zakon wydał w Izraelu; przykazał ojcom naszym, aby to do wiadomości podawali synom swoim,
5.GDAŃSKA.2017Ustanowił bowiem świadectwo w Jakubie, nadał prawo w Izraelu i nakazał naszym ojcom, aby je oznajmiali swoim synom;
6.PS.BYCZ.1854Bo-ustanowił świadectwo, w-Jakóbie; a,-ustawę, dał w-Izraelu; któremi zalécił, przy ojcach-naszych, do-obwieszczania-ich, dzieciom-swoim.
7.GÖTZE.1937On postanowił świadectwo w Jakóbie i zakon dał Izraelowi, o którym rozkazał ojcom naszym, aby go oznajmiali dzieciom ich,
8.CYLKOWGdy ustanowił świadectwo w Jakóbie i naukę złożył w Izraelu, nakazał wtedy ojcom naszym, aby ją wykładali dzieciom swoim.
9.KRUSZYŃSKIBo wzbudził świadectwo w Jakóbie, i prawo ustalił w Izraelu, które rozkazał ojcom naszym, aby synom swoim opowiadali.
10.ASZKENAZY Ustawił świadectwo w Jakóbie i dał naukę w Izraelu, o których nakazał ojcom naszym, aby podali wieść o nich swym synom.
11.SZERUDAUstanowił świadectwo w Jakubie i złożył w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby go wykładali synom,
12.TYSIĄCL.WYD1(77:5) Albowiem przykazania nadał w Jakubie i Prawo ustanowił w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom,
13.TYSIĄCL.WYD5Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, przekazywali swym synom,
14.BRYTYJKAZwiązał Jakuba przykazaniamiI ustanowił w Izraelu zakon, Który nadał ojcom naszym, Aby głosili go synom swoim,
15.POZNAŃSKADał bowiem przykazania [potomstwu] Jakuba i ustanowił Prawo w Izraelu, nakazując ojcom naszym, by nauczali o nich swych synów,
16.WARSZ.PRASKATo On przekazał Jakubowi prawo, a Izraelowi udzielał pouczeń i kazał naszym ojcom nauczać tak własnych synów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy ustanowił świadectwo w Jakóbie i złożył Prawo w Israelu, wtedy nakazał naszym ojcom, aby ją wykładali swoim dzieciom,
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn utwierdził w Jakubie swe postanowienia I ustanowił w Izraelu Prawo, Które nadał naszym ojcom, Aby wprowadzali w nie swoich synów,