« Psal 78:49 Księga Psalmów 78:50 Psal 78:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:55) Drogę uczynił scdze gniewu swego i nie odpuścił od śmierci duszam jich a wardęgę jich we śmie❬r❭ci swięził.
2.PS.PUŁAWSKI(77:55) Drogę uczynił ścieżce gniewa swego i nie odpuścił od śmierci duszam jich, i wardęgi jich we śmierci związał.
3.WUJEK.1923Uczynił drogę ścieżce gniewu swego: nie wypuścił dusz ich od śmierci: i bydło ich w śmierci zawarł.
4.GDAŃSKA.1881Wyprostował ścieżkę gniewowi swemu, nie zachował od śmierci duszy ich, i na bydło ich powietrze dopuścił;
5.GDAŃSKA.2017Otworzył drogę dla swego gniewu, nie zachował ich duszy od śmierci, a ich życie wydał zarazie;
6.PS.BYCZ.1854Utorowawszy ścieszkę dla-gniéwu-swego, nie ochronił, od-śmierci, życia-ich, i-zwierzęta-ich, na-zarazę wydał.
7.GÖTZE.1937Utorował gniewowi Swemu drogę, nie zachował od śmierci duszy ich i wydał życie ich dżumie;
8.CYLKOWTorował ścieżkę gniewowi Swemu, nie odbierał śmierci duszy ich, a życie ich zarazie wydał.
9.KRUSZYŃSKIWyprostował ścieżkę gniewowi swemu. nie uchronił od śmierci ich duszy, a na bydło ich dopuścił zarazę.
10.ASZKENAZY Ścieżkę utoruje gniewowi Swemu, nie powściągnął od śmierci duszy ich a zwierzę ich na łup wydał zarazie.
11.SZERUDADał upust gniewowi swemu, nie ochronił od śmierci duszy ich, a życie ich wydał zarazie.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:50) Otworzył drogę dla swego gniewu: od śmierci ich nie zachował, ich zwierzęta wydał zarazie.
13.TYSIĄCL.WYD5Dał ujście swojemu gniewowi, nie zachował ich od śmierci, ich życie wydał zarazie.
14.BRYTYJKADał upust gniewowi swemu, Nie ochronił od śmierci duszy ich, A życie ich wydał zarazie.
15.POZNAŃSKApuścił wodze swemu gniewowi, nie zachował ich od śmierci, lecz wydał ich życie na pastwę zarazy;
16.WARSZ.PRASKANie hamował swego zagniewania i nie ratował ich od śmierci, a życie ich wydał na pastwę zarazy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak torował Swojemu gniewowi ścieżkę, nie odbierając Śmierci ich duszy, a ich życie wydał zarazie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDał upust swojemu gniewowi, Nie ochronił od śmierci ich duszy, Ich życie wydał zarazie.