« Psal 78:57 Księga Psalmów 78:58 Psal 78:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:64) W gniew pobudzili są ji w pagorkoch swych i w obrazoch swojich ku gniewowi ji przywiedli.
2.PS.PUŁAWSKI(77:64) W gniewie pobudzili ji w pagorkoch swych i w obrazoch swych na gniew rozdraźnili ji.
3.WUJEK.1923Ku gniewu go wzruszyli na swych pagórkach: a rycinami swemi pobudzili go ku zapalczywości.
4.GDAŃSKA.1881Bo go wzruszyli do gniewu wyżynami swemi, a rytemi bałwanami swemi pobudzili go do zapalczywości.
5.GDAŃSKA.2017Pobudzali go bowiem do gniewu przez swe wyżyny i rzeźbionymi posągami wzbudzali jego zazdrość.
6.PS.BYCZ.1854Zatém-rozgniéwali-Go, z-bałwochwalniami-swemi; a,-z-posągami-swoimi, do-zazdrości-pobudzali-Go.
7.GÖTZE.1937Rozgoryczyli Go przez wyżyny swoje i doprowadzili do zazdrości przez obrazy swoje.
8.CYLKOWI jątrzyli Go kopcami swojemi, i bałwanami swemi oburzali go.
9.KRUSZYŃSKII rozgniewali Go wyżynami swemi, a rycinami swemi zazdrość w Nim wywołali.
10.ASZKENAZY Rozgniewali Go wyżynami swoimi a zazdrość jego poruszyli swymi posągami,
11.SZERUDARozgniewali Go bałwochwalstwem na wzgórzach i drażnili Go bałwanami swymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:58) Do gniewu Go pobudzili przez swoje wyżyny, a Jego zazdrość wzniecili swymi rzeźbami.
13.TYSIĄCL.WYD5Pobudzali Go do gniewu przez swoje wyżyny i wzniecali Jego zazdrość swoimi rzeźbami.
14.BRYTYJKARozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, A bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość.
15.POZNAŃSKArozgniewali Go przez swe wyżyny i rozdrażnili swymi bożkami.
16.WARSZ.PRASKAGoryczą Go napełniali, czcząc bogów na wyżynach, i pobudzali Go do gniewu swoimi bóstwami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jątrzyli Go swoimi wyżynami i swymi bałwanami Go oburzali.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDrażnili Go swoimi ołtarzami na wzgórzach I swoimi bożkami budzili w Nim zazdrość.