« Psal 78:60 Księga Psalmów 78:61 Psal 78:62 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:67) I dał w jęcstwo cześć jich i cudność jich w ręce nieprzyjacielowy.
2.PS.PUŁAWSKI(77:67) I dał w jęctwo moc jich i krasę jich w ręce nieprzyjacielowy.
3.WUJEK.1923I podał moc ich w niewolą: i piękność ich w ręce nieprzyjacielskie.
4.GDAŃSKA.1881Podał w niewolę moc swoję, i sławę swoję w ręce nieprzyjacielskie.
5.GDAŃSKA.2017I oddał w niewolę swoją moc i swoją chwałę w ręce wroga.
6.PS.BYCZ.1854Tedy-oddał, w-niewolą, moc-swoję, a,-chwałę-swę, w-rękę nieprzyjaciela.
7.GÖTZE.1937Podał w niewolę moc Swoją i wspaniałość Swoją w ręce gnębiciela;
8.CYLKOWI oddał w niewolę potęgę Swoję, a chlubę Swą w rękę ciemięzcy.
9.KRUSZYŃSKIOddał w niewolę moc swoją, i sławę swą w ręce nieprzyjaciela.
10.ASZKENAZY I podał Swą moc w niewolę a piękność Swą w ręce wroga.
11.SZERUDAI podał w niewolę moc swoją i ozdobę swoją w ręce wroga.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:61) I oddał moc swoją w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół.
13.TYSIĄCL.WYD5I oddał swoją moc w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół.
14.BRYTYJKAOddał w niewolę arkę przymierzaI chwałę swoją w ręce wroga,
15.POZNAŃSKAoddał w niewolę [siedzibę] swej mocy, wspaniałą [Arkę] swoją w ręce wroga;
16.WARSZ.PRASKAI zezwolił, by Jego potęga poszła do niewoli, a Jego święta arka dostała się wrogom.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddał także w niewolę Swą potęgę, Swoją chlubę w rękę ciemięzcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOddał w niewolę swoją własną siłę I swą wspaniałość - w ręce nieprzyjaciela.