« Psal 78:6 Księga Psalmów 78:7 Psal 78:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:9) aby położyli w Bodze nadzieję swoję a bychą nie zapomnieli dział bożych, a kaźni jego szukali,
2.PS.PUŁAWSKI(77:9) aby położyli w Bodze nadzieję swoję a by nie zapomnieli dział bożych, a kaźni jego szukali,
3.WUJEK.1923Żeby pokładali w Bogu nadzieję swoję, a nie zapominali spraw Bożych: i pytali się o mandaciech jego:
4.GDAŃSKA.1881Aby pokładali w Bogu nadzieję swoję, a nie zapominali na sprawy Boże, ale strzegli przykazań jego;
5.GDAŃSKA.2017Żeby pokładali w Bogu nadzieję i nie zapominali o dziełach Boga, lecz strzegli jego przykazań;
6.PS.BYCZ.1854Żeby-pokładały, w-Bogu, nadzieję-swoję, i-nie zapominały spraw Boga; aby,-przykazy-Jego, zachowywały.
7.GÖTZE.1937Aby w Bogu pokładali nadzieję swoją, a nie zapominali dzieł Bożych i zachowywali przykazania Jego,
8.CYLKOWI będą pokładali w Panu nadzieję swą, i nie zapomną spraw Pana, a przykazań Jego strzedz będą.
9.KRUSZYŃSKII położą w Bogu nadzieję swą, i nie zapomną o dziełach Bożych, a przykazań Jego strzec będą.
10.ASZKENAZY W Bogu położą swą nadzieję i nie zapomną o potężnych uczynkach Wszechmocnego a strzedz będą Jego rozkazów.
11.SZERUDABy pokładali nadzieję w Bogu i nie zapominali o dziełach Bożych, lecz strzegli przykazań Jego,
12.TYSIĄCL.WYD1(77:7) że w Bogu mają pokładać nadzieję i nie zapominać dzieł Bożych, lecz strzec Jego poleceń.
13.TYSIĄCL.WYD5że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń.
14.BRYTYJKAŻe mają pokładać nadzieję w BoguI nie zapominać o dziełach Bożych, Lecz strzec przykazań jego;
15.POZNAŃSKAażeby w Bogu nadzieję pokładali, nie zapomnieli o dziełach Bożych i strzegli Jego przykazań,
16.WARSZ.PRASKAI tak mieli całą ufność zawsze w Bogu pokładać, o dziełach Bożych nie zapominać i nakazów Bożych przestrzegać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie zapomnieli spraw Boga oraz strzegli Jego przykazań.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBy i one pokładały ufność w Bogu I nie zapominały o Bożych dziełach; By przestrzegały Jego przykazań