« Psal 78:69 Księga Psalmów 78:70 Psal 78:71 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(77:76a) I wybrał Dawida sługę swego, a wyjął ji z stad owiec,
2.PS.PUŁAWSKI(77:76a) I wybrał Dawida sługę swego, i wyjął ji z stad owiec,
3.WUJEK.1923I obrał Dawida, sługę swego, i wziął go od trzód owiec, od kotnych owiec wziął go;
4.GDAŃSKA.1881I obrał Dawida sługę swego, wziąwszy go z obór owczych;
5.GDAŃSKA.2017Wybrał też Dawida, swego sługę; wziął go z owczych zagród;
6.PS.BYCZ.1854Poczém-wybrał, w-Dawidzie, sługę-swojego, i-wziął-go, z-zagród trzódy-owiec.
7.GÖTZE.1937I wybrał Dawida, sługę Swego, wziąwszy go od zagrody owiec;
8.CYLKOWI wybrał Dawida sługę Swego, i wziął go z pośród owczarni.
9.KRUSZYŃSKII wybrał Dawida sługę swego, i wziął go z obór owczych.
10.ASZKENAZY Wybrał sługę Swego Dawida i wziął go z za obór owczych.
11.SZERUDAI wybrał Dawida sługę swego, powołał go od trzód owiec.
12.TYSIĄCL.WYD1(77:70) Wybrał swego sługę Dawida i wziął go od zagród owiec:
13.TYSIĄCL.WYD5Wybrał swego sługę, Dawida, i wziął go z owczych zagród;
14.BRYTYJKAWybrał Dawida, sługę swego, Powołał go od trzód owiec.
15.POZNAŃSKAWybrał Dawida, sługę swego, wziął go z zagrody owiec;
16.WARSZ.PRASKAI wybrał sługę swojego Dawida, zabrał go wprost z pastwiska, od stada;
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybrał też Swojego sługę Dawida, a wziął go spośród owczarni.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWybrał też Dawida, swego sługę, Sprowadził go z zagrody dla owiec,