« Psal 78:72 Księga Psalmów 79:1 Psal 79:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(78:1) Boże, przyszli są pogani w dziedzistwo twoje, ponieczcili są kościoł święty twoj, położyli są Jerusalem w sadową strożą.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow (sic!). (78:1) Boże, przyszli pogani w dziedzictwo twoje, pokalali kościoł święty twoj, położyli Jeruzalem w jabłeczną strożą.
3.WUJEK.1923Psalm Asaphowi. Boże, przyszli poganie na dziedzictwo twoje, splugawili kościół twój święty: obrócili Jeruzalem w budkę na chowanie jabłek.
4.GDAŃSKA.1881Psalm podany Asafowi. O Boże! wtargnęli poganie w dziedzictwo twoje, splugawili kościół twój święty, obrócili Jeruzalem w kupy gruzu.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Asafa. Boże, poganie wtargnęli do twego dziedzictwa, splugawili twoją świętą świątynię, Jeruzalem zamienili w ruiny.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Asafa. O-Boże! weszły narody (pogańskie) w-dziedzictwo Twojé; one-splamiły świątynię Swiętości-Twéj; one-obróciły Jerozolimę, w-zwaliska-gruzu.
7.GÖTZE.1937Psalm Asafa. BOŻE! wtargnęły narody w dziedzictwo Twoje; splugawiły świątynię Twoją świętą, obróciły Jerozolimę w gruzy.
8.CYLKOWPieśń Asafa. Panie wtargnęli poganie do dziedzictwa Twego, znieważyli przybytek święty Twój, przemienili Jeruzalem w zwaliska.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Asafa. Boże, weszli poganie w dziedzictwo Twoje, splugawili kościół Twój święty, obrócili Jeruzalem w rumowisko.
10.ASZKENAZY Śpiew Asafa. O Boże, naszły narody dziedzictwo Twoje, zburzyły pałac świętości Twej, zamieniły Jeruzalem w pustynne rumowisko.
11.SZERUDAPsalm Asafa. Boże! Poganie wtargnęli do dziedzictwa Twego, splugawili Twój święty przybytek, Jeruzalem zamienili w rumowisko.
12.TYSIĄCL.WYD1(78:1) Palm Asafowy. Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili święty Twój przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny.
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Asafowy. Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruinę.
14.BRYTYJKAPsalm Asafowy. Boże! Poganie wtargnęli do dziedzictwa twego, Znieważyli przybytek twój święty, Jeruzalem zamienili w rumowisko,
15.POZNAŃSKAPsalm Asafa. Boże, poganie wtargnęli do Twojego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty Przybytek, zamienili Jerozolimę w rumowisko.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Asafa. Poganie wdarli się, o Boże, do dziedzictwa Twego, zbezcześcili Twój święty przybytek, a Jeruzalem zamienili w gruzy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Asafa. Boże, do Twojego dziedzictwa wtargnęli poganie, znieważyli Twój święty Przybytek, przemienili Jeruszalaim w zwaliska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Asafa. Boże! Narody wdarły się w Twoje dziedzictwo, Zbezcześciły Twój święty przybytek, Jerozolimę zamieniły w rumowisko.