« Psal 79:9 Księga Psalmów 79:10 Psal 79:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(78:10) bo snadź rzeką w pogaństwie: Gdzie jest Bog jich? I znano będzie w postacioch przed oczyma naszyma (78:11a) pomsta krwie sług twojich, jaż rozlita jest.
2.PS.PUŁAWSKI(78:10) bo snadź rzeką w pogaństwie: Gdzie jest Bog jich? I znano będzie w postacioch przed naszyma oczyma (78:11a) pomsta krwie sług twoich, jaż rozlita jest.
3.WUJEK.1923Aby snadź nie mówili między pogany: Kędyż jest Bóg ich? a niech znaczna będzie nad pogany, przed oczyma naszemi, pomsta krwie sług twoich, która jest wylana.
4.GDAŃSKA.1881Przeczżeby mieli mówić poganie: Gdzież jest Bóg ich? Bądź znacznym między poganami, przed oczyma naszemi, dla pomsty krwi sług twoich, która jest wylana.
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego poganie mają mówić: Gdzież jest ich Bóg? Niech będzie znany wśród pogan na naszych oczach przez dokonanie zemsty za przelaną krew twoich sług.
6.PS.BYCZ.1854Czemużby mawiały narody: Gdzie jest Bóg-ich? niech-będzie-wiadomé, u-narodów, w-oczach-naszych, pomszczenié-się, za krew sług-Twoich wylaną.
7.GÖTZE.1937Dlaczego mają mówić narody: "Gdzież więc jest Bóg ich?" Niech oznajmiona będzie wśród narodów przed oczyma naszemi pomsta za przelaną krew sług Twoich!
8.CYLKOWCzemu mają mówić poganie: gdzież Bóg ich? Niech się ujawni między ludami w oczach naszych, pomsta za krew sług Twoich przelaną.
9.KRUSZYŃSKIDlaczegoż mają mówić poganie: "Gdzież jest Bóg ich"? Niechaj wiedzą wśród pogan, żeś Ty jest przed oczyma naszemi dla pomsty krwi sług Twoich, która jest wylana.
10.ASZKENAZY Czemużby mówić miały narody: "Gdzież jest ich Bóg?" Niechaj między narodami rozejdzie się wieść o pomszczonej w oczach naszych krwi rozlanej Twoich sług!
11.SZERUDACzemu ludy mają mówić: Gdzież jest ich Bóg? Niech jawna będzie wśród pogan w oczach naszych zemsta za przelaną krew sług Twoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(78:10) Dlaczego mają mówić poganie: «Gdzie jest ich Bóg?» Niech stanie się jawną wśród pogan i na oczach naszych pomsta za krew Twoich sług, którą przelano.
13.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego mają mówić poganie: Gdzież jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług.
14.BRYTYJKACzemu narody mają mówić: Gdzież jest Bóg ich? Niech jawna będzie wśród narodów w oczach naszych Zemsta za przelaną krew sług twoich!
15.POZNAŃSKADlaczego mieliby mówić poganie: "Gdzież jest ich Bóg?" Niechaj na oczach naszych jawna się stanie wśród ludów pogańskich pomsta za krew Twoich sług, która została przelana!
16.WARSZ.PRASKADlaczego poganie mają mówić: Gdzież jest ich Bóg? Niech się dowiedzą poganie na oczach naszych, jak krew sług Twoich pomściłeś.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu mają mówić poganie: Gdzie ich Bóg? Niechaj na naszych oczach się ujawni pomsta wśród ludów za przelaną krew Twoich sług.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego narody mają mówić: Gdzie się podział ich Bóg? Niech na naszych oczach dokona się wśród narodów Zemsta za rozlew krwi Twoich sług!