« Psal 79:12 Księga Psalmów 79:13 Psal 80:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(78:14) My zaprawdę, lud twoj i owce pastwy twojej, spowiadać ci sie będziem tobie na wieki, (78:15) w pokoleniu i w pokoleniu zjawimy chwałę twoję.
2.PS.PUŁAWSKI(78:14) Ale my, lud twoj i owce pastwy twoje, chwalić cie będziem na wieki, (78:15) w pokolenie i pokolenie zjawimy chwałę twoję.
3.WUJEK.1923A my, twój lud i owce pastwiska twego, będziemyć wyznawać na wieki: od rodzaju do rodzaju będziem opowiadać chwałę twoję.
4.GDAŃSKA.1881Ale my lud twój i owce pastwiska twego, będziemy cię wysławiali na wieki; od narodu do narodu będziemy opowiadać chwałę twoję.
5.GDAŃSKA.2017My zaś, twój lud i owce twego pastwiska, będziemy cię wielbić na wieki, będziemy głosić twoją chwałę z pokolenia na pokolenie.
6.PS.BYCZ.1854A-my, lud-twój, i-trzoda pastwiska-Twego, będziem-dzięki-składali Tobie na-wieki; od-rodu do-rodu, będziemy-opowiadali chwałę-Twoję.
7.GÖTZE.1937My zaś, lud Twój i trzoda pastwiska Twego, chcemy dziękować Ci na wieki, a opowiadać chwałę Twoją od pokolenia do pokolenia.
8.CYLKOWA my lud Twój i trzoda pastwiska Twego, wysławiać Cię będziemy na wieki, od pokolenia w pokolenie opowiadać chwałę Twoję.
9.KRUSZYŃSKIA myśmy ludem Twoim i owcami pastwiska Twego! Będziemy Cię wysławiali na wieki - od pokolenia do pokolenia będziemy opowiadali chwałę Twoją.
10.ASZKENAZY Lecz my, lud Twój i trzoda pastwiska Twojego hołdy Ci składać będziemy na wieki, z pokolenia w pokolenie opowiadać będziem Twą chwałę.
11.SZERUDALecz my, lud Twój, i owce pastwiska Twego, będziemy sławić Cię na wieki, będziemy opowiadać chwałę Twoją z pokolenia w pokolenie.
12.TYSIĄCL.WYD1(78:13) My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Cię sławić na wieki; i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
13.TYSIĄCL.WYD5My zaś, lud Twój i owce z Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i z pokolenia na pokolenie głosić Twoją chwałę.
14.BRYTYJKAMy zaś, lud twój i owce pastwiska twojego, Będziemy sławić cię na wieki, Będziemy opowiadać chwałę twoją z pokolenia w pokolenie.
15.POZNAŃSKAMy zaś, lud Twój i owce Twego pastwiska, wysławiać Cię będziemy na wieki i głosić z pokolenia w pokolenie chwałę Twoją.
16.WARSZ.PRASKAA my, lud Twój i owce Twojego pastwiska, po wszystkie czasy dziękować Ci będziemy i chwałę Twoją głosić przez wszystkie pokolenia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A my, Twój lud i trzoda Twojego pastwiska, będziemy Cię wysławiać na wieki, od pokolenia do pokolenia będziemy opowiadać Twoją chwałę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMy natomiast, Twój lud i owce Twojego pastwiska, Będziemy Cię sławić na wieki, Będziemy głosić Twoją chwałę z pokolenia na pokolenie.