« Psal 79:6 Księga Psalmów 79:7 Psal 79:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(78:7) bo śniedli są Jakob i miasto jego pusto uczynili są.
2.PS.PUŁAWSKI(78:7) bo śniedli Jakob i miasto jego pusto uczynili.
3.WUJEK.1923Albowiem pożarli Jakóba, i miejsce jego spustoszyli.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemci pożarli Jakóba, a mieszkanie jego spustoszyli.
5.GDAŃSKA.2017Pożarli bowiem Jakuba i spustoszyli jego mieszkanie.
6.PS.BYCZ.1854Bo, pożarli Jakóba; a,-mieszkanié-jego, opustoszyli.
7.GÖTZE.1937Albowiem one pożarły Jakóba, a mieszkanie Jego spustoszyły.
8.CYLKOWAlbowiem pochłonęli Jakóba, a przybytek jego spustoszyli.
9.KRUSZYŃSKIAlbowiem Jakóba pożarli i mieszkanie jego spustoszyli.
10.ASZKENAZY Gdyż pożarli Jakóba a spokojną siedzibę Jego spustoszyli.
11.SZERUDAbo pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę!
12.TYSIĄCL.WYD1(78:7) Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę.
13.TYSIĄCL.WYD5Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę.
14.BRYTYJKAAlbowiem pożarli JakubaI spustoszyli siedzibę jego!
15.POZNAŃSKABo pożarły Jakuba i spustoszyły jego siedzibę.
16.WARSZ.PRASKAPrzecież to oni zgładzili Jakuba spustoszyli jego pola.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo pochłonęli Jakóba, a jego Przybytek spustoszyli.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ pożarli Jakuba I spustoszyli jego siedzibę!