« Psal 7:17 Księga Psalmów 8:1 Psal 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(8:1) Gospodnie Boże nasz, kako dziwne jest imię twoje we wszelikiej ziemi! (8:2) Bo powyszono jest wielmnożstwo twoje na niebiosa.
2.PS.PUŁAWSKIW koniec psalm Dawidow. (8:1) Gospodnie Boże nasz, kako dziwne jest imię twoje we wszej ziemi! (8:2) Bo powyszono jest wielmostwo twoje na niebiosa.
3.WUJEK.1923(8:1) Na koniec za prasy, Psalm Dawidowi. (8:2) Panie, Panie nasz! jakóż dziwne jest imię twoje po wszystkiéj ziemi; albowiem wyniosła się wielmożność twoja nad niebiosa.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Gittyt psalm Dawidowy. (8:2) Panie, Panie nasz! jakoż zacne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! któryś wyniósł chwałę twoję nad niebiosa.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm Dawida. O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa.
6.PS.BYCZ.1854(8:1) Naczelnikowi-muzyki dany do grania, na narzędziu Gitit zwaném, Psalm Dawida. (8:2) O Panie, Panie-nasz! jakże wspaniałém Imię-Twé, po-całéj téj-ziemi? żeś ustawił, majestat-Twój, nad niebiosami.
7.GÖTZE.1937(8:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na harfie gatyckiej. Psalm Dawida. (8:2) Panie, Panie nasz, jak wspaniałe jest na całej ziemi imię Twoje, którego majestat wyniesiony jest nad niebiosa.
8.CYLKOW(8:1) Przewodnikowi chóru Gitejczyków. Psalm Dawida. (8:2) Boże Panie nasz, jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi, coś wzniósł świetność Twoję na niebiosach.
9.KRUSZYŃSKI(8:1) Przełożonemu chóru bębnistów. Psalm Dawida. (8:2) Boże, Panie nasz! jak dziwne jest Imię Twoje na wszystkiej ziemi! Któryś wyniósł chwałę swoją nad niebiosa!
10.ASZKENAZY (8:1) Dyrygentami na lutni. - Śpiew Dawidowy. (8:2) Jehowo, Panie nasz, jak wspaniale przejawia się w pośród wszelkiej ziemi istota Twa i z niej to racz użyczyć Twego wdzięku nad niebiosy.
11.SZERUDA(8:1) Przewodnikowi chóru, na gatyckiej. Psalm Dawida. (8:2) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Tyś wyniósł na niebiosa chwałę swoją.
12.TYSIĄCL.WYD1(8:1) Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: "Tłocznie winne". Psalm. Dawidowy. (8:2) Panie, o Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
13.TYSIĄCL.WYD5(8:1) Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy. (8:2) O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
14.BRYTYJKA(8:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Tłoczący wino”. Psalm Dawidowy. (8:2) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
15.POZNAŃSKA(8:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Tłocznie"; Psalm Dawida. (8:2) O Jahwe, Panie nasz, jakże wspaniałe jest Twoje Imię na całej ziemi! Chwałę Twoją wysławia się na niebiosach.
16.WARSZ.PRASKA(8:1) Dla kierującego chórem – na nutę pieśni: „Tłocznia wina”. Psalm Dawida. (8:2) O Boże i Panie nasz, jak sławne jest Imię Twoje aż po krańce ziemi, a wielkość Twoja sięga ponad niebo.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:1) Przewodnikowi chóru gittitów. Psalm Dawida. (8:2) WIEKUISTY, Panie nasz, który wzniosłeś Twoją świetność na niebiosach, jak wspaniałe na całej ziemi jest Twoje Imię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(8:1) Dla prowadzącego chór. Na radosną melodię. Psalm Dawida. (8:2) PANIE, nasz Władco, Jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi! Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa.