« Psal 8:2 Księga Psalmów 8:3 Psal 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(8:4) Bo uźrzę niebiosa twoja, działa palcow twojich, miesiąc i gwiazdy, jeż jeś ty uczynił.
2.PS.PUŁAWSKI(8:4) Bo uźrzę niebiosa twa, działa palcow twych, miesiąc i gwiazdy, jeżeś ty założył.
3.WUJEK.1923(8:4) Albowiem oglądam niebiosa twoje, dzieła palców twoich: księżyc i gwiazdy, któreś ty fundował.
4.GDAŃSKA.1881(8:4) Gdy się przypatruję niebiosom twoim, dziełu palców twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił,
5.GDAŃSKA.2017Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś;
6.PS.BYCZ.1854(8:4) Gdy oglądam niebiosa-Twe, dziéła palcy-Twoich; księżyc i-gwiazdy, któjeś ustawił.
7.GÖTZE.1937(8:4) Ilekroć spoglądam na niebiosa Twoje, dzieło palców Twoich: księżyc i gwiazdy, które ukształtowałeś:
8.CYLKOW(8:4) Gdy spoglądam na niebiosa Twoje, dzieło pieńści Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ustanowił.
9.KRUSZYŃSKI(8:4) Kiedy patrzę na Twe niebiosa, na dzieło palców Twoich: księżyc, gwiazdy, któreś ustanowił
10.ASZKENAZY (8:4) Kiedy spojrzę na Twój firmament, arcydzieło Twych palców, nn księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
11.SZERUDA(8:4) Gdy oglądam niebiosa Twoje, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, które stworzyłeś:
12.TYSIĄCL.WYD1(8:4) Gdy widzę Twe niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
13.TYSIĄCL.WYD5(8:4) Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
14.BRYTYJKA(8:4) Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
15.POZNAŃSKA(8:4) Gdy spoglądam na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc i gwiazdy, któreś [na nim] umocował -
16.WARSZ.PRASKA(8:4) Gdy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, na księżyc i na gwiazdy, które uczyniłeś,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:4) Kiedy spoglądam na Twe niebiosa, dzieło Twych palców; księżyc oraz gwiazdy, które ustanowiłeś; pytam:
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(8:4) Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, Na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś,
19.TOR.PRZ.Gdy przypatruję się Twoim niebiosom, dziełu Twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które rozmieściłeś;