« Psal 8:4 Księga Psalmów 8:5 Psal 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(8:6a) Uczynił jeś ji malem mniej wszech anjełow, sławą i czcią koronował jeś ji
2.PS.PUŁAWSKI(8:6a) Umnieszyłeś ji mało od anjołow, sławą i czcią koronowałeś ji
3.WUJEK.1923(8:6) Uczyniłeś go mało co mniejszym od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.
4.GDAŃSKA.1881(8:6) Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.
5.GDAŃSKA.2017Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.
6.PS.BYCZ.1854(8:6) Wszakeś-umniejszył-go, nieco, od-Aniołów; a-zaszczytem i-świetnością ukoronowałeś-go.
7.GÖTZE.1937(8:6) Uczyniłeś go tylko nieco mniejszym od bóstwa, wspaniałością i ozdobą ukoronowałeś go.
8.CYLKOW(8:6) A upośledziłeś go o mało od bóztwa, i chwałą i blaskiem uwieńczyłeś go.
9.KRUSZYŃSKI(8:6) Albowiem uczyniłeś go mało mniejszym od aniołów i chwałą i dostojnością ukoronowałeś go.
10.ASZKENAZY (8:6) A jednak niewiele poskąpiłeś mu z boskości, a wieńczysz go chwałą i blaskiem.
11.SZERUDA(8:6) A jednak mało mniejszym uczyniłeś go od bóstwa i ukoronowałeś go chwałą i dostojeństwem.
12.TYSIĄCL.WYD1(8:6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
13.TYSIĄCL.WYD5(8:6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
14.BRYTYJKA(8:6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
15.POZNAŃSKA(8:6) A uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, uwieńczyłeś go chwałą i godnością.
16.WARSZ.PRASKA(8:6) Uczyniłeś go tylko nieco mniejszym od Boga, obdarzyłeś go wspaniałością i chwałą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:6) Bo na krótko uczyniłeś go mniejszym od bogów; uwieńczyłeś go chwałą i blaskiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(8:6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, A uwieńczysz chwałą i godnością.
19.TOR.PRZ.Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.