« Psal 8:6 Księga Psalmów 8:7 Psal 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(8:7b) owce i skot wszystek, i nadto wszystek źwierz polny,
2.PS.PUŁAWSKI(8:7b) owce i skot wszytek i nadto wszytek źwierz polny,
3.WUJEK.1923(8:8) Owce i woły wszystkie, nad to i zwierzęta polne.
4.GDAŃSKA.1881(8:8) Owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne.
5.GDAŃSKA.2017Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne;
6.PS.BYCZ.1854(8:8) Owce, i-domowe-zwierzęta wszelkie, a-nawet zwierzęta polowe.
7.GÖTZE.1937(8:8) Owce i bydło pospołem, nadto i zwierzęta polne,
8.CYLKOW(8:8) Trzody i bydło wszelkie, jak i zwierzęta dzikie.
9.KRUSZYŃSKI(8:8) owce i woły wszystkie, zarówno jak i zwierzęta polne;
10.ASZKENAZY (8:8) trzody owiec i wszystko bydło rogate, zwierzęta też polne, -
11.SZERUDA(8:8) Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne.
12.TYSIĄCL.WYD1(8:8) owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,
13.TYSIĄCL.WYD5(8:8) owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,
14.BRYTYJKA(8:8) Owce i wszelkie bydło, Nadto zwierzęta polne,
15.POZNAŃSKA(8:8) trzody owiec jak i wszelkie bydło, a nawet dzikie zwierzęta,
16.WARSZ.PRASKA(8:8) owce i wszelkie bydło, a także dzikie zwierzęta,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:8) Trzody, wszelkie bydło, jak i dzikie zwierzęta;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(8:8) Owce, wszelkie bydło, Zwierzęta szczerych pól;
19.TOR.PRZ.Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne;